Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
18.03.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 900 € 7 900 € 19 890 € 1 100 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 319 € 9 250 € 18 823 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-1 419 € -1 350 € 1 067 € 1 100 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 747 572 € 597 754 € 530 432 € 1 844 336 € 2 719 195 € 1 746 566 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 747 572 € 597 754 € 530 432 € 1 844 336 € 2 719 195 € 1 746 566 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 718 071 € 558 784 € 479 229 € 1 791 494 € 2 664 465 € 1 714 454 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 420 € 6 842 € 5 739 € 84 485 € 97 723 € 13 369 €
10
B.2
Služby
1 715 651 € 551 942 € 473 490 € 1 707 009 € 2 566 742 € 1 701 085 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
29 501 € 37 551 € 49 853 € 53 909 € 55 830 € 32 112 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
9 555 € 21 693 € 21 119 € 20 356 € 19 896 € 18 017 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 050 € 15 963 € 15 186 € 14 609 € 14 314 € 13 032 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 105 € 4 638 € 4 809 € 4 639 € 4 533 € 4 159 €
16
C.4
Sociálne náklady
400 € 1 092 € 1 124 € 1 108 € 1 049 € 826 €
17
D
Dane a poplatky
504 € 18 € 255 € 683 € 3 468 € 2 464 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 564 € 9 132 € 10 850 € 11 007 € 13 312 € 8 447 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 150 € 7 500 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 000 € 3 541 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
50 € 50 € 769 € 2 696 € 12 456 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 858 € 2 848 € 4 801 € 298 € 795 € 12 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
10 070 € 3 910 € 12 828 € 21 484 € 25 014 € 15 628 €
38
X.
Výnosové úroky
4 € 8 € 4 € 6 €
39
N
Nákladové úroky
8 087 € 6 499 € 9 380 € 5 312 € 4 305 € 1 989 €
41
O
Kurzové straty
10 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
480 € 1 769 € 929 € 6 239 € 4 543 € 2 030 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-8 567 € -8 268 € -10 305 € -11 553 € -8 844 € -4 013 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 503 € -4 358 € 2 523 € 9 931 € 16 170 € 11 615 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 471 € 759 € 2 313 € 4 402 € 5 699 € 4 234 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 471 € 759 € 2 313 € 4 402 € 5 699 € 4 234 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
32 € -5 117 € 210 € 5 529 € 10 471 € 7 381 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 503 € -4 358 € 2 523 € 9 931 € 16 170 € 11 615 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
32 € -5 117 € 210 € 5 529 € 10 471 € 7 381 €