Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
759 979 € 125 815 € 317 909 € 1 209 943 € 527 581 € 781 714 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
33 316 € 33 316 € 93 663 € 306 918 € 219 196 € 325 183 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
33 316 € 33 316 € 93 663 € 306 918 € 219 196 € 325 183 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 316 € 33 316 € 93 663 € 306 918 € 219 196 € 325 183 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
724 576 € 86 368 € 215 444 € 889 137 € 300 626 € 448 223 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
684 869 € 64 392 € 157 761 € 771 349 € 284 456 € 127 329 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
684 869 € 64 392 € 157 668 € 771 285 € 241 116 € 126 288 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
93 € 64 € 43 340 € 41 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
39 707 € 21 976 € 57 683 € 117 788 € 16 170 € 320 894 €
056
B.IV.1
Peniaze
287 € 5 427 € 1 975 € 7 194 € 401 € 3 371 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
39 420 € 16 549 € 55 708 € 110 594 € 15 769 € 317 523 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 087 € 6 131 € 8 802 € 13 888 € 7 759 € 8 308 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 087 € 6 131 € 8 802 € 13 888 € 7 759 € 8 308 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
759 979 € 125 815 € 317 909 € 1 209 943 € 527 581 € 781 714 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
78 889 € 73 313 € 228 150 € 429 479 € 424 063 € 598 846 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
66 712 € 221 550 € 248 253 € 592 089 € 592 246 € 212 709 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
592 246 € 592 246 € 592 246 € 766 872 € 592 246 € 342 632 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-525 534 € -370 696 € -343 993 € -174 783 € 0 € -129 923 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 577 € -154 837 € -26 703 € -169 210 € -174 783 € 379 537 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
681 090 € 52 502 € 89 759 € 780 464 € 103 518 € 181 620 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
104 € 14 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
14 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
104 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 196 € 1 304 € 2 209 € 2 247 € 2 356 € 2 492 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 196 € 1 304 € 2 209 € 2 247 € 2 356 € 2 492 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
679 790 € 51 198 € 87 550 € 778 217 € 101 162 € 179 114 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
658 156 € 29 440 € 50 011 € 752 165 € 50 723 € 22 154 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0 € 10 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
11 505 € 8 628 € 13 396 € 10 279 € 6 395 € 22 616 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 605 € 6 002 € 9 723 € 7 101 € 4 268 € 6 229 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 524 € 7 128 € 14 420 € 8 672 € 29 776 € 128 115 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 248 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 248 €