Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 447 653 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 805 549 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 642 104 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 718 830 € 2 033 196 € 2 617 292 € 3 041 962 € 325 100 € 391 190 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 718 830 € 2 033 196 € 2 617 292 € 3 041 962 € 325 100 € 391 190 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 624 578 € 1 900 050 € 2 323 230 € 2 865 420 € 188 333 € 1 102 430 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 081 € 17 408 € 17 242 € 20 270 € 20 746 € 29 079 €
10
B.2
Služby
3 616 497 € 1 882 642 € 2 305 988 € 2 845 150 € 167 587 € 1 073 351 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
94 252 € 133 146 € 294 062 € 176 542 € 136 767 € 930 864 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
83 538 € 215 937 € 263 573 € 246 859 € 195 803 € 370 484 €
13
C.1
Mzdové náklady
64 355 € 155 896 € 198 796 € 185 696 € 145 784 € 313 092 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
18 416 € 55 651 € 60 389 € 56 873 € 46 393 € 53 186 €
16
C.4
Sociálne náklady
767 € 4 390 € 4 388 € 4 290 € 3 626 € 4 206 €
17
D
Dane a poplatky
650 € 1 113 € 1 446 € 1 339 € 1 778 € 7 043 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
60 347 € 78 879 € 86 907 € 105 987 € 83 150 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
45 833 € 38 030 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 058 € 15 433 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 000 € 976 € 34 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 204 € 600 € 628 € 1 015 € 2 € 2 001 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 860 € -143 875 € -17 689 € -159 578 € -166 803 € 490 817 €
38
X.
Výnosové úroky
4 € 5 € 7 € 21 € 203 €
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
628 € 16 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
283 € 8 086 € 6 767 € 6 758 € 7 054 € 5 449 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-283 € -8 082 € -6 134 € -6 751 € -7 017 € -5 246 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 577 € -151 957 € -23 823 € -166 329 € -173 820 € 485 571 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 881 € 963 € 111 192 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880 € 2 880 € 2 881 € 963 € 111 192 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 577 € -154 837 € -26 703 € -169 210 € -174 783 € 374 379 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
5 158 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
5 158 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
5 158 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 577 € -151 957 € -23 823 € -166 329 € -173 820 € 490 729 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 577 € -154 837 € -26 703 € -169 210 € -174 783 € 379 537 €