Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
999 377€ 638 929€ 1 438 621€ 1 362 529€ 790 239€ 1 277 042€ 914 922€ 738 496€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 061 593 € 705 403 € 1 471 034 € 1 465 317 € 947 713 € 1 319 323 € 969 675 € 832 083 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
83 841€ 23 927€ 50 486€ 46 595€ 19 769€ 15 180€ 108 871€ 35 252€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
915 536€ 615 002€ 1 388 134€ 1 315 934€ 770 470€ 1 261 862€ 806 050€ 703 244€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
33€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
61 400€ 51 032€ 21 800€ 58 008€ 120 642€ 39 667€ 52 000€ 4 400€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
816€ 15 442€ 10 581€ 44 780€ 36 832€ 2 614€ 2 754€ 89 187€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
768 337 € 693 125 € 1 427 221 € 1 422 056 € 912 567 € 1 267 462 € 959 809 € 801 784 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
70 913€ 15 621€ 44 170€ 54 199€ 16 792€ 17 025€ 66 514€ 13 149€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
151 062€ 171 944€ 333 103€ 263 337€ 308 456€ 401 015€ 302 120€ 152 078€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
344 191€ 236 782€ 755 608€ 751 732€ 358 306€ 490 181€ 318 298€ 373 792€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
93 291 € 90 980 € 73 244 € 70 883 € 64 957 € 91 629 € 58 605 € 41 160 €
16
E.1.
Mzdové náklady
68 137€ 66 678€ 53 633€ 51 169€ 51 026€ 67 128€ 42 588€ 29 932€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
23 817€ 23 326€ 18 189€ 17 926€ 13 247€ 23 523€ 14 943€ 10 520€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 337€ 976€ 1 422€ 1 788€ 684€ 978€ 1 074€ 708€
20
F.
Dane a poplatky
8 811€ 12 424€ 27 140€ 23 771€ 16 146€ 29 532€ 17 328€ 14 583€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
70 089€ 108 812€ 138 394€ 142 379€ 134 287€ 183 022€ 190 517€ 141 061€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
70 089€ 108 812€ 138 394€ 142 379€ 134 287€ 183 022€ 190 517€ 141 061€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 754€ 19 008€ 83 007€ 41 956€ 60 469€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
29 980€ 39 808€ 36 554€ 32 748€ 13 623€ 13 102€ 6 427€ 5 492€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
293 256 € 12 278 € 43 813 € 43 261 € 35 146 € 51 861 € 9 866 € 30 299 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
433 211 € 214 582 € 305 772 € 293 261 € 106 685 € 368 821 € 227 989 € 199 477 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 146 € 18 578 € 29 796 € 31 529 € 21 933 € 41 822 € 25 972 € 26 210 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 343 € 17 754 € 28 101 € 30 310 € 21 820 € 39 974 € 24 001 € 23 933 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
4 343€ 17 754€ 28 101€ 30 310€ 21 820€ 39 974€ 24 001€ 23 933€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
13€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
803€ 824€ 1 682€ 1 219€ 113€ 1 848€ 1 971€ 2 277€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 146 € -18 578 € -29 796 € -31 529 € -21 933 € -41 822 € -25 972 € -26 208 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
288 110 € -6 300 € 14 017 € 11 732 € 13 213 € 10 039 € -16 106 € 4 091 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
60 654 € 2 332 € 3 037 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 1 103 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
60 654€ 2 332€ 3 037€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 1 103€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
227 456 € -8 632 € 10 980 € 8 852 € 10 333 € 7 159 € -18 986 € 2 988 €