Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IPB-Martin, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
46 761 € 47 287 € 47 287 € 49 005 € 47 574 € 0 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
46 761€ 47 287€ 47 287€ 49 005€ 47 574€ 0€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
25 083 € 16 684 € 18 298 € 17 720 € 35 889 € 0 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 486€ 1 210€ 2 282€ 959€ 14 500€ 0€
10
B.2
Služby
18 597€ 15 474€ 16 016€ 16 761€ 21 389€ 0€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
21 678 € 30 603 € 28 989 € 31 285 € 11 685 € 0 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
0 €
17
D
Dane a poplatky
676€ 645€ 560€ 1 228€ 774€ 0€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
40 209€ 50 555€ 50 555€ 50 703€ 31 959€ 0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
800€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 864€ 4 787€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
78€ 22€ 0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
622€ 2 184€ 2 872€ 1 010€ 2 550€ 0€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-18 951 € -24 623 € -29 785 € -21 656 € -23 598 € 0 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
38
X.
Výnosové úroky
0€
39
N
Nákladové úroky
0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
44€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
168€ 82€ 90€ 99€ 58€ 0€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-212 € -82 € -90 € -99 € -58 € 0 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-19 163 € -24 705 € -29 875 € -21 755 € -23 656 € 0 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-19 163 € -24 705 € -30 835 € -22 715 € -24 616 € -960 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-19 163 € -24 705 € -29 875 € -21 755 € -23 656 € 0 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-19 163 € -24 705 € -30 835 € -22 715 € -24 616 € -960 €