Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
533€ 4 675€ 94 267€ 334 209€ 240 985€ 301 097€ 358 305€ 50 591€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 993 € 11 085 € 108 521 € 335 867 € 242 016 € 301 096 € 358 305 € 50 891 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 530€ 1 263€ 40 644€ 18 018€ 21 744€ 20 377€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
533€ 2 145€ 93 004€ 293 565€ 222 967€ 269 206€ 337 928€ 50 591€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 890€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 460€ 2 520€ 14 254€ 1 658€ 1 031€ 10 146€ 300€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 152 € 7 428 € 146 680 € 335 898 € 325 670 € 344 813 € 356 851 € 55 526 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 621€ 1 214€ 38 126€ 17 040€ 20 801€ 20 048€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
249€ 9 187€ 22 740€ 19 046€ 25 403€ 22 605€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 133€ 1 937€ 33 991€ 188 749€ 176 213€ 214 692€ 295 636€ 25 526€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
10 151 € 78 273 € 88 833 € 74 094 € 8 374 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 309€ 59 407€ 70 643€ 57 317€ 6 168€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 573€ 17 517€ 16 908€ 15 322€ 2 171€
19
E.4.
Sociálne náklady
269€ 1 349€ 1 282€ 1 455€ 35€
20
F.
Dane a poplatky
32€ 73€ 117€ 182€ 485€ 224€ 299€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
491€ 23 932€ 12 597€ 15 264€ 11 838€ 6 470€ 3 096€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
491€ 23 932€ 12 597€ 15 264€ 11 838€ 6 470€ 3 096€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 400€ 5 100€ 4 200€ 2 268€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19€ 347€ 74 670€ 3 749€ 1 198€ 1 589€ 696€ 4 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 841 € 3 657 € -38 159 € -31 € -83 654 € -43 717 € 1 454 € -4 635 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-600 € -1 883 € 58 813 € 98 147 € 24 992 € 36 411 € 17 218 € 2 460 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 000 € 1 € 1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
4 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
91 € 4 093 € 100 € 198 € 349 € 374 € 258 € 42 € 6 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
4 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 26 € 161 € 264 € 119 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
26€ 161€ 264€ 119€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
91€ 93€ 100€ 172€ 188€ 110€ 139€ 42€ 6€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-91 € -93 € -100 € -198 € -349 € -373 € -257 € -41 € -6 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
8 750 € 3 564 € -38 259 € -229 € -84 003 € -44 090 € 1 197 € -4 676 € -6 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 750 € 3 564 € -38 259 € -229 € -84 963 € -45 050 € 237 € -5 636 € -6 €