Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 530€ 1 263€ 40 644€ 18 018€ 21 744€ 20 377€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 621€ 1 214€ 38 126€ 17 040€ 20 801€ 20 048€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-2 091 € 49 € 2 518 € 978 € 943 € 329 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
533 € 2 145 € 93 004 € 293 565 € 222 967 € 269 206 € 337 928 € 50 591 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
533€ 2 145€ 93 004€ 293 565€ 222 967€ 269 206€ 337 928€ 50 591€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 133 € 1 937 € 34 240 € 197 936 € 198 953 € 233 738 € 321 039 € 48 131 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
249€ 9 187€ 22 740€ 19 046€ 25 403€ 22 605€
10
B.2
Služby
1 133€ 1 937€ 33 991€ 188 749€ 176 213€ 214 692€ 295 636€ 25 526€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-600 € -1 883 € 58 813 € 98 147 € 24 992 € 36 411 € 17 218 € 2 460 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
10 151 € 78 273 € 88 833 € 74 094 € 8 374 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 309€ 59 407€ 70 643€ 57 317€ 6 168€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 573€ 17 517€ 16 908€ 15 322€ 2 171€
16
C.4
Sociálne náklady
269€ 1 349€ 1 282€ 1 455€ 35€
17
D
Dane a poplatky
32€ 73€ 117€ 182€ 485€ 224€ 299€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
491€ 23 932€ 12 597€ 15 264€ 11 838€ 6 470€ 3 096€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 890€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 400€ 5 100€ 4 200€ 2 268€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 460€ 2 520€ 14 254€ 1 658€ 1 031€ 10 146€ 300€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19€ 347€ 74 670€ 3 749€ 1 198€ 1 589€ 696€ 4 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
8 841 € 3 657 € -38 159 € -31 € -83 654 € -43 717 € 1 454 € -4 635 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
4 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
4 000€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
0€ 0€ 26€ 161€ 264€ 119€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
91€ 93€ 100€ 172€ 188€ 110€ 139€ 42€ 6€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-91 € -93 € -100 € -198 € -349 € -373 € -257 € -41 € -6 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 750 € 3 564 € -38 259 € -229 € -84 003 € -44 090 € 1 197 € -4 676 € -6 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
8 750 € 3 564 € -38 259 € -229 € -84 963 € -45 050 € 237 € -5 636 € -6 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 750 € 3 564 € -38 259 € -229 € -84 003 € -44 090 € 1 197 € -4 676 € -6 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
8 750 € 3 564 € -38 259 € -229 € -84 963 € -45 050 € 237 € -5 636 € -6 €