Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 178 436€ 15 953 248€ 5 429 894€ 5 855 686€ 4 247 953€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
12 435 567 € 15 434 576 € 16 847 077 € 4 253 732 € 5 432 043 € 5 857 696 € 4 247 954 € 3 331 296 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 019 871€ 15 067 556€ 8 852 342€ 4 129 589€ 5 233 575€ 4 719 948€ 2 922 733€ 3 296 041€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
34 857€
05
III.
Tržby z predaja služieb
158 565€ 359 121€ 7 100 905€ 122 669€ 196 319€ 1 135 737€ 1 325 219€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 000€ 1 580€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
256 131€ 7 899€ 893 830€ 1 474€ 2 149€ 431€ 2€ 398€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 168 254 € 15 354 472 € 16 694 218 € 4 199 823 € 5 354 631 € 5 776 423 € 4 233 596 € 3 277 198 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 895 849€ 13 221 774€ 13 151 117€ 2 617 792€ 3 951 806€ 3 801 246€ 2 058 338€ 1 999 465€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 317€ 31 808€ 41 944€ 14 227€ 14 210€ 13 396€ 31 021€ 6 731€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
898 612€ 1 951 021€ 2 477 969€ 1 462 116€ 1 300 081€ 1 903 810€ 2 106 702€ 1 226 217€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
83 662 € 134 925 € 122 377 € 89 553 € 78 755 € 44 271 € 27 981 € 38 925 €
16
E.1.
Mzdové náklady
53 288€ 100 255€ 91 427€ 65 423€ 57 454€ 32 240€ 20 427€ 25 570€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
8 400€ 1 200€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
20 604€ 32 799€ 29 144€ 22 939€ 20 178€ 11 348€ 7 148€ 11 342€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 370€ 1 871€ 1 806€ 1 191€ 1 123€ 683€ 406€ 813€
20
F.
Dane a poplatky
520€ 297€ 368€ 210€ 118€ 208€ 272€ 363€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 250€ 12 834€ 15 440€ 13 659€ 9 337€ 7 248€ 5 190€ 4 990€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 250€ 12 834€ 15 440€ 13 659€ 9 337€ 7 248€ 5 190€ 4 990€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 755€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
513€ 567€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
258 044€ 1 813€ 884 490€ 1 699€ 324€ 4 489€ 4 092€ 507€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
267 313 € 80 104 € 152 859 € 53 909 € 77 412 € 81 273 € 14 358 € 54 098 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
368 658 € 222 074 € 282 217 € 158 123 € 163 797 € 137 233 € 51 891 € 98 485 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
36 942 € 15 261 € 15 053 € 16 324 € 34 726 € 35 856 € 56 089 € 24 664 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
152 € 115 € 823 € 466 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
145€ 115€ 823€ 466€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€
42
XII.
Kurzové zisky
36 942€ 15 261€ 15 053€ 16 324€ 34 574€ 35 741€ 55 266€ 24 198€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
99 585 € 45 643 € 56 268 € 31 290 € 58 038 € 69 287 € 52 212 € 46 018 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 460 € 14 022 € 14 904 € 3 511 € 7 964 € 10 412 € 6 687 € 6 354 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 064€ 3 932€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
10 460€ 14 022€ 14 904€ 3 511€ 2 900€ 6 480€ 6 687€ 6 354€
52
O.
Kurzové straty
57 770€ 14 926€ 31 667€ 21 024€ 46 504€ 54 950€ 40 137€ 36 377€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
31 355€ 16 695€ 9 697€ 6 755€ 3 570€ 3 925€ 5 388€ 3 287€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-62 643 € -30 382 € -41 215 € -14 966 € -23 312 € -33 431 € 3 877 € -21 354 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
204 670 € 49 722 € 111 644 € 38 943 € 54 100 € 47 842 € 18 235 € 32 744 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
66 235 € 22 298 € 31 920 € 16 700 € 16 987 € 15 797 € 8 163 € 10 467 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
66 235€ 22 298€ 31 920€ 16 700€ 16 987€ 15 797€ 8 163€ 10 467€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
138 435 € 27 424 € 79 724 € 22 243 € 37 113 € 32 045 € 10 072 € 22 277 €