Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
7 181 € 6 935 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
7 181 € 6 935 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
781 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
781€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
7 181 € 6 154 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
7 181€ 6 154€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
7 181 € 6 935 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
7 073 € 6 848 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
12 158€ 12 158€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-10 311€ -10 848€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
226 € 538 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
108 € 87 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
68€ 68€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
40 € 19 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
40€ 19€