Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
63 450 € 58 024 € 105 550 € 82 535 € 47 447 € 29 364 € 51 903 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
47 750 € 45 354 € 30 921 € 22 671 € 33 284 € 11 984 € 8 964 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
47 750 € 45 354 € 30 921 € 22 671 € 33 284 € 11 984 € 8 964 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
47 750€ 45 354€ 30 921€ 22 671€ 33 284€ 11 984€ 8 964€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
15 700 € 12 670 € 74 629 € 59 864 € 14 163 € 17 380 € 42 939 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 0 € 10 293 € 1 024 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 500 € 3 764 € 9 643 € 25 529 € 5 972 € 10 449 € 25 544 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 500€ 3 764€ 9 633€ 24 982€ 5 901€ 10 414€ 25 544€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
540€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10€ 7€ 71€ 35€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
10 200 € 8 906 € 54 693 € 33 311 € 8 191 € 6 931 € 17 395 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 200€ 8 906€ 54 693€ 33 311€ 8 191€ 6 931€ 13 633€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 762€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
63 450 € 58 024 € 105 550 € 82 535 € 47 447 € 29 364 € 51 903 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 036 € 538 € 464 € -10 942 € -12 825 € -16 016 € -26 090 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
7 800 € 7 800 € 7 800 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 426 € 332 € 172 € 119 € 119 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
119€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-14 015 € -14 015 € -16 368 € -18 157 € -21 188 € -22 199 € -18 027 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 257€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-20 284€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 751 € 1 253 € 3 606 € 1 883 € 3 191 € 1 064 € -13 182 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
62 414 € 57 486 € 105 086 € 93 477 € 60 272 € 45 380 € 77 993 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
161 € 629 € 547 € 324 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
161€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
629€ 547€ 324€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
130 € 100 € 74 € 49 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
49€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
62 414 € 57 486 € 104 925 € 92 718 € 60 172 € 44 759 € 77 620 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
45 845€ 33 060€ 1 455€ 521€ 66 128€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
56 800€ 56 800€ 56 800€ 56 800€ 56 800€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 700€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
430€ 403€ 375€ 355€ 491€ 43 040€ 292€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
371€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 184€ 283€ 1 905€ 2 503€ 1 426€ 1 198€ 129€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci