Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
63 450 € 58 024 € 105 550 € 82 535 € 47 447 € 29 364 € 51 903 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
47 750 € 45 354 € 30 921 € 22 671 € 33 284 € 11 984 € 8 964 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
47 750 € 45 354 € 30 921 € 22 671 € 33 284 € 11 984 € 8 964 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
47 750€ 45 354€ 30 921€ 22 671€ 33 284€ 11 984€ 8 964€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
15 700 € 12 670 € 74 629 € 59 864 € 14 163 € 17 380 € 42 939 €
015
B.I.
Zásoby
0€ 0€ 10 293€ 1 024€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
5 500 € 3 764 € 9 643 € 25 529 € 5 972 € 10 449 € 25 544 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
5 500€ 3 764€ 9 633€ 24 982€ 5 901€ 10 414€ 25 544€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
540€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
10€ 7€ 71€ 35€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
10 200 € 8 906 € 54 693 € 33 311 € 8 191 € 6 931 € 17 395 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
10 200€ 8 906€ 54 693€ 33 311€ 8 191€ 6 931€ 17 395€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
63 450 € 58 024 € 105 550 € 82 535 € 47 447 € 29 364 € 51 903 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
1 036 € 538 € 464 € -10 942 € -12 825 € -16 016 € -26 090 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
7 800€ 7 800€ 7 800€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 426€ 332€ 172€ 119€ 119€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-14 015€ -14 015€ -16 368€ -18 157€ -21 188€ -22 199€ -18 027€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 751 € 1 253 € 3 606 € 1 883 € 3 191 € 1 064 € -13 182 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
62 414 € 57 486 € 105 086 € 93 477 € 60 272 € 45 380 € 77 993 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
130€ 100€ 74€ 49€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
161€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
62 414 € 57 486 € 104 925 € 92 718 € 60 172 € 44 759 € 77 620 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
45 845€ 33 060€ 1 455€ 521€ 66 128€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
430€ 403€ 375€ 355€ 491€ 43 040€ 663€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 184€ 283€ 1 905€ 2 503€ 1 426€ 1 198€ 129€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
56 800€ 56 800€ 56 800€ 56 800€ 56 800€ 10 700€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
629€ 547€ 324€