Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
61 167 € 63 450 € 58 024 € 105 550 € 82 535 € 47 447 € 29 364 € 51 903 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
50 146 € 47 750 € 45 354 € 30 921 € 22 671 € 33 284 € 11 984 € 8 964 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
50 146 € 47 750 € 45 354 € 30 921 € 22 671 € 33 284 € 11 984 € 8 964 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
50 146€ 47 750€ 45 354€ 30 921€ 22 671€ 33 284€ 11 984€ 8 964€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 021 € 15 700 € 12 670 € 74 629 € 59 864 € 14 163 € 17 380 € 42 939 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 € 0 € 10 293 € 1 024 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 300 € 5 500 € 3 764 € 9 643 € 25 529 € 5 972 € 10 449 € 25 544 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 300€ 5 500€ 3 764€ 9 633€ 24 982€ 5 901€ 10 414€ 25 544€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
540€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10€ 7€ 71€ 35€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
8 721 € 10 200 € 8 906 € 54 693 € 33 311 € 8 191 € 6 931 € 17 395 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 721€ 10 200€ 8 906€ 54 693€ 33 311€ 8 191€ 6 931€ 13 633€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 762€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
61 167 € 63 450 € 58 024 € 105 550 € 82 535 € 47 447 € 29 364 € 51 903 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 812 € 1 036 € 538 € 464 € -10 942 € -12 825 € -16 016 € -26 090 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 426 € 332 € 172 € 119 € 119 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
119€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-14 015 € -14 015 € -14 015 € -16 368 € -18 157 € -21 188 € -22 199 € -18 027 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 257€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-20 284€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
2 527 € 1 751 € 1 253 € 3 606 € 1 883 € 3 191 € 1 064 € -13 182 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
59 355 € 62 414 € 57 486 € 105 086 € 93 477 € 60 272 € 45 380 € 77 993 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
161 € 629 € 547 € 324 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
161€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
629€ 547€ 324€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
130 € 100 € 74 € 49 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
49€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
59 355 € 62 414 € 57 486 € 104 925 € 92 718 € 60 172 € 44 759 € 77 620 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
45 845€ 33 060€ 1 455€ 521€ 66 128€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
56 800€ 56 800€ 56 800€ 56 800€ 56 800€ 56 800€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 700€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
87€ 430€ 403€ 375€ 355€ 491€ 43 040€ 292€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
371€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 468€ 5 184€ 283€ 1 905€ 2 503€ 1 426€ 1 198€ 129€