Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
9 545€ 982€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
434€ 3 739€ 4 526€ 952€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-434 € -3 739 € 5 019 € 30 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
89 371 € 84 452 € 63 279 € 44 575 € 29 725 € 49 383 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
89 371€ 84 452€ 63 279€ 44 575€ 29 725€ 49 383€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
64 811 € 56 237 € 48 175 € 26 955 € 60 654 € 45 445 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 473€ 12 082€ 11 707€ 8 869€ 11 290€ 4 007€
10
B.2
Služby
61 338€ 44 155€ 36 468€ 18 086€ 49 364€ 41 438€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
24 126 € 24 476 € 20 123 € 17 650 € -30 929 € 3 938 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
7 773 € 6 834 € 6 231 € 5 819 € 5 948 € 5 329 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 924€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 381€
16
C.4
Sociálne náklady
24€
17
D
Dane a poplatky
75€ 135€ 213€ 491€ 150€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 433€ 13 731€ 10 613€ 7 526€ 3 148€ 544€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
50€ 1 709€ 10€ 423€ 42 408€ 2 524€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
62€ 98€ 135€ 17€ 2€ 13 576€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 833 € 5 387 € 2 941 € 4 220 € 2 231 € -12 987 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
40
XI.
Kurzové zisky
42€ 38€
41
O
Kurzové straty
778€ 77€ 3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
108€ 60€ 136€ 70€ 130€ 75€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-108 € -796 € -98 € -69 € -207 € -77 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 725 € 4 591 € 2 843 € 4 151 € 2 024 € -13 064 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
472 € 985 € 960 € 960 € 960 € 118 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
472€ 985€ 960€ 960€ 960€ 118€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 253 € 3 606 € 1 883 € 3 191 € 1 064 € -13 182 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 725 € 4 591 € 2 843 € 4 151 € 2 024 € -13 064 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 253 € 3 606 € 1 883 € 3 191 € 1 064 € -13 182 €