Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FINANCIE s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
9 545€ 982€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
434€ 3 739€ 4 526€ 952€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-434 € -3 739 € 5 019 € 30 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
75 761 € 64 740 € 89 371 € 84 452 € 63 279 € 44 575 € 29 725 € 49 383 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
75 761€ 64 740€ 89 371€ 84 452€ 63 279€ 44 575€ 29 725€ 49 383€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
54 976 € 39 349 € 64 811 € 56 237 € 48 175 € 26 955 € 60 654 € 45 445 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 034€ 6 539€ 3 473€ 12 082€ 11 707€ 8 869€ 11 290€ 4 007€
10
B.2
Služby
45 942€ 32 810€ 61 338€ 44 155€ 36 468€ 18 086€ 49 364€ 41 438€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
20 785 € 25 391 € 24 126 € 24 476 € 20 123 € 17 650 € -30 929 € 3 938 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
3 379 € 8 656 € 7 773 € 6 834 € 6 231 € 5 819 € 5 948 € 5 329 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 924€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 381€
16
C.4
Sociálne náklady
24€
17
D
Dane a poplatky
75€ 75€ 135€ 213€ 491€ 150€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 433€ 14 433€ 14 433€ 13 731€ 10 613€ 7 526€ 3 148€ 544€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
50€ 1 709€ 10€ 423€ 42 408€ 2 524€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€ 0€ 62€ 98€ 135€ 17€ 2€ 13 576€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 973 € 2 227 € 1 833 € 5 387 € 2 941 € 4 220 € 2 231 € -12 987 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
40
XI.
Kurzové zisky
42€ 38€
41
O
Kurzové straty
778€ 77€ 3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
150€ 108€ 60€ 136€ 70€ 130€ 75€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
0 € -150 € -108 € -796 € -98 € -69 € -207 € -77 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 973 € 2 077 € 1 725 € 4 591 € 2 843 € 4 151 € 2 024 € -13 064 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
446 € 326 € 472 € 985 € 960 € 960 € 960 € 118 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
446€ 326€ 472€ 985€ 960€ 960€ 960€ 118€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 527 € 1 751 € 1 253 € 3 606 € 1 883 € 3 191 € 1 064 € -13 182 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 973 € 2 077 € 1 725 € 4 591 € 2 843 € 4 151 € 2 024 € -13 064 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 527 € 1 751 € 1 253 € 3 606 € 1 883 € 3 191 € 1 064 € -13 182 €