Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TuCon, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
41 590 104 € 28 444 268 € 27 017 780 € 23 857 268 € 44 893 188 € 19 764 776 € 24 921 183 € 31 181 374 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
41 590 104€ 28 444 268€ 27 017 780€ 23 650 660€ 44 884 248€ 19 341 658€ 24 077 245€ 29 986 634€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
206 608€ 8 940€ 423 118€ 843 938€ 1 194 740€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
20 476 333 € 11 273 671 € 11 584 451 € 5 116 273 € 32 551 533 € 9 064 133 € 7 829 135 € 17 213 351 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 148 313€ 3 920 193€ 3 211 113€ 2 148 830€ 5 668 002€ 1 450 167€ 1 015 711€ 1 648 949€
10
B.2
Služby
8 313 744€ 7 353 478€ 8 373 338€ 2 996 764€ 26 883 531€ 7 613 966€ 6 813 424€ 15 564 402€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
21 113 771 € 17 170 597 € 15 433 329 € 18 740 995 € 12 341 655 € 10 700 643 € 17 092 048 € 13 968 023 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
15 159 371 € 15 558 864 € 17 609 239 € 17 653 792 € 15 937 786 € 13 773 382 € 16 227 027 € 13 892 053 €
13
C.1
Mzdové náklady
11 182 610€ 12 042 223€ 14 011 327€ 14 250 877€ 12 857 346€ 10 980 868€ 13 000 000€ 11 133 798€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 616 844€ 3 189 266€ 3 419 547€ 3 298 583€ 2 914 458€ 2 703 012€ 3 159 287€ 2 529 397€
16
C.4
Sociálne náklady
359 917€ 327 375€ 178 365€ 104 332€ 165 982€ 89 502€ 67 740€ 228 858€
17
D
Dane a poplatky
55 134€ 47 604€ 44 921€ 63 361€ 68 140€ 55 905€ 16 219€ 228 429€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
810 049€ 754 441€ 684 277€ 709 062€ 942 608€ 1 167 878€ 1 269 841€ 1 207 519€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 647€ 1 222€ 58 380€ 512 442€ 166 074€ 31 842€ 68 485€ 47 350€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
718€ 2 693€ 46 967€ 598 620€ 183 377€ 32 381€ 41 866€ 48 073€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
43 679€ -265 052€ 335 702€ -357 551€ -57 868€ 50 143€ -968 884€ 137 012€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 000 130€ 14 243 199€ 17 556 206€ 15 597 104€ 17 453 142€ 16 833 849€ 17 092 096€ 14 118 766€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 490 805€ 15 806 939€ 15 950 532€ 14 134 731€ 13 049 042€ 14 035 409€ 16 472 639€ 11 869 624€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
4 557 792 € -490 471 € -1 623 723 € 2 048 526 € -162 214 € -1 548 764 € 1 193 921 € 751 429 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
203 705 € 0 € 138 510 € 379 053 € 348 610 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
379 053€ 348 610€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
203 705€ 138 510€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
122€ 1 912€ 480€ 934€ 6 963€ 1 642€ -333 050€ 49 369€
39
N
Nákladové úroky
65 448€ -87 233€ 207 792€ 117 052€ 22 511€ 28 016€ 15 477€ 81 374€
40
XI.
Kurzové zisky
34 066€ 124 369€ 390 333€ 262 927€ 299 207€ 194 818€ 126 104€ 43 958€
41
O
Kurzové straty
134 758€ 24 723€ 699 027€ 367 550€ 373 458€ 447 663€ 452 447€ 143 359€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€ 227€ 44€ 3€ 5€ 5€ 2 059€ 67 588€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
117 652€ 94 364€ 78 752€ 77 610€ 167 289€ 171 120€ 197 653€ 189 467€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-283 667 € 94 654 € -391 009 € -298 348 € -257 083 € -311 824 € -491 411 € 95 325 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 274 125 € -395 817 € -2 014 732 € 1 750 178 € -419 297 € -1 860 588 € 702 510 € 846 754 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-176 828 € 215 844 € 119 671 € 113 526 € 624 208 € 197 502 € 612 669 € 207 420 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 189€ 215 844€ 119 671€ 113 526€ 624 208€ 197 502€ 615 564€ 287 443€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-187 017€ -2 895€ -80 023€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 450 953 € -611 661 € -2 134 403 € 1 636 652 € -1 043 505 € -2 058 090 € 89 841 € 639 334 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 274 125 € -395 817 € -2 014 732 € 1 750 178 € -419 297 € -1 860 588 € 702 510 € 846 754 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 450 953 € -611 661 € -2 134 403 € 1 636 652 € -1 043 505 € -2 058 090 € 89 841 € 639 334 €