Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

t - mech automotive Slovakia, s. r. o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 38K/17/2021
 • Spisová značka 38K/17/2021
 • Prvý a posledný záznam 30.7.2021 - 12.1.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
12.1.2022
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. Trenčín Trenčiansky
10.1.2022
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. Trenčín Trenčiansky
5.1.2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. Trenčín Trenčiansky
29.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
2.12.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. Trenčín Trenčiansky
2.12.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. Trenčín Trenčiansky
15.11.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
17.9.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
6.9.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
Konkurzné konanie č. 40K/4/2021
 • Spisová značka 40K/4/2021
 • Prvý a posledný záznam 30.8.2021 - 30.8.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
30.8.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky