Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

5days s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 000 978 € 1 255 253 € 1 284 037 € 552 115 € 350 299 € 409 419 € 612 990 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
83 935 € 54 091 € 36 749 € 41 576 € 16 403 € 24 175 € 4 804 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
53 935 € 24 091 € 6 749 € 11 576 € 16 403 € 24 175 € 4 804 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
50 000€ 20 156€ 2 814€ 7 641€ 12 468€ 20 239€ 4 804€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 935€ 3 935€ 3 935€ 3 935€ 3 935€ 3 936€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
916 415 € 1 200 965 € 1 246 982 € 510 215 € 333 785 € 385 142 € 608 091 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
913 478 € 1 184 706 € 1 202 801 € 486 029 € 346 305 € 384 420 € 533 526 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
904 604€ 1 170 583€ 1 197 979€ 484 594€ 343 542€ 383 056€ 532 723€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 874€ 14 123€ 4 822€ 1 435€ 1 763€ 364€ 803€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 000€ 1 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 937 € 16 259 € 44 181 € 24 186 € -12 520 € 722 € 74 565 €
056
B.IV.1
Peniaze
912€ 16 259€ 44 067€ 24 124€ 3 439€ 492€ 73 310€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 025€ 114€ 62€ -15 959€ 230€ 1 255€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
628 € 197 € 306 € 324 € 111 € 102 € 95 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
628€ 197€ 306€ 324€ 111€ 102€ 95€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 000 978 € 1 255 253 € 1 284 037 € 552 115 € 350 299 € 409 419 € 612 990 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-118 660 € 5 120 € 38 848 € -69 838 € -50 891 € -6 657 € 15 750 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 306 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 306€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 280 € 33 348 € -56 392 € -12 157 € 10 250 € 2 549 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
33 348€ 33 348€ 13 512€ 13 513€ 13 512€ 5 811€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-36 628€ -69 904€ -25 670€ -3 262€ -3 262€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-120 880 € -33 728 € 33 348 € -18 946 € -44 234 € -22 407 € 7 895 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 119 638 € 1 250 133 € 1 245 189 € 621 953 € 401 190 € 416 076 € 597 240 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 014 € 3 014 € 1 200 € 5 600 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 014€ 3 014€ 1 200€ 5 600€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
32 243 € 7 042 € 14 803 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
32 243€ 7 042€ 14 803€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
949 518 € 1 145 873 € 1 166 684 € 564 530 € 375 163 € 400 073 € 591 640 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
443 884€ 736 719€ 504 386€ 340 755€ 174 926€ 155 315€ 455 539€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
133 311€ 36 971€ 22 344€ 97 824€ 102 043€ 144 049€ 95 651€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
323€ 183€ 2 954€ 2 951€ 194€ 2 701€ 3 032€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
372 000€ 372 000€ 637 000€ 123 000€ 98 000€ 98 008€ 37 418€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
137 877 € 104 260 € 78 505 € 54 409 € 15 971 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
99 242€ 87 278€ 54 137€ 36 733€ 15 971€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
38 635€ 16 982€ 24 368€ 17 676€