Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

5days s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 300 525€ 2 415 683€ 5 205 760€ 1 574 294€ 1 070 602€ 805 364€ 4 628 899€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 143 988€ 2 375 459€ 5 088 118€ 1 293 473€ 879 599€ 752 306€ 4 479 553€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
156 537 € 40 224 € 117 642 € 280 821 € 191 003 € 53 058 € 149 346 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
298 993 € 439 677 € 304 802 € 43 438 € 4 753 € 22 742 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
298 993€ 439 677€ 304 802€ 43 438€ 4 753€ 22 742€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
359 639 € 379 082 € 402 505 € 202 773 € 138 758 € 42 431 € 134 496 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 071€ 5 338€ 4 205€ 3 211€ 3 614€ 4 144€ 4 963€
10
B.2
Služby
352 568€ 373 744€ 398 300€ 199 562€ 135 144€ 38 287€ 129 533€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
95 891 € 100 819 € 19 939 € 121 486 € 52 245 € 15 380 € 37 592 €
17
D
Dane a poplatky
323€ 209€ 114€ 209€ 337€ 491€ 3 611€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 055€ 3 444€ 4 827€ 4 827€ 4 827€ 3 872€ 1 860€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 200€ 13 928€ 2 200€ 1 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 814€ 2 944€ 11 789€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
186 652€ 119 782€ 90 597€ 123 602€ 67 184€ 29 106€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 845€ 135 666€ 400€ 81€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
749€ 303€ 29 709€ 1 000€ -1€ 166€ 418€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-104 888 € -14 688 € 44 286 € -8 152 € -20 446 € -18 255 € 20 995 €
38
X.
Výnosové úroky
-1€ -5€ 1€
39
N
Nákladové úroky
11 136€ 9 770€ 4 661€ 5 759€ 3 395€ 2€ 6 120€
40
XI.
Kurzové zisky
96€ 255€ 39€ 2 750€ 4 632€ 21€ 17€
41
O
Kurzové straty
2 261€ 3 328€ 534€ 904€ 19 524€ 106€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 691€ 2 358€ 2 901€ 4 001€ 4 536€ 1 805€ 4 515€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 992 € -15 201 € -8 058 € -7 914 € -22 828 € -1 892 € -10 617 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-120 880 € -29 889 € 36 228 € -16 066 € -43 274 € -20 147 € 10 378 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 839 € 2 880 € 2 880 € 960 € 2 260 € 2 483 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 839€ 2 880€ 2 880€ 960€ 2 260€ 2 483€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-120 880 € -33 728 € 33 348 € -18 946 € -44 234 € -22 407 € 7 895 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-120 880 € -29 889 € 36 228 € -16 066 € -43 274 € -20 147 € 10 378 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-120 880 € -33 728 € 33 348 € -18 946 € -44 234 € -22 407 € 7 895 €