Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
159 233 € 161 645 € 208 414 € 236 510 € 185 171 € 251 389 € 291 321 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
66 143 € 74 162 € 82 287 € 111 806 € 51 664 € 89 664 € 125 695 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
66 143 € 74 162 € 82 287 € 111 806 € 51 664 € 89 664 € 125 695 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
66 143€ 74 162€ 82 287€ 111 806€ 51 664€ 89 664€ 125 695€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
90 941 € 85 491 € 125 062 € 123 605 € 133 178 € 161 725 € 164 219 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
472 € 472 € 472 € 1 245 € 1 245 € 1 246 € 9 756 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
472€ 472€ 472€ 1 245€ 1 245€ 1 246€ 9 756€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
84 476 € 74 312 € 102 656 € 128 152 € 132 425 € 160 426 € 153 637 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
67 352€ 66 314€ 93 010€ 118 663€ 99 729€ 113 799€ 153 637€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 551€ 7 115€ 7 814€ 5 793€ 4 930€ 46 627€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 573€ 883€ 1 832€ 3 696€ 27 766€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 993 € 10 707 € 21 934 € -5 792 € -492 € 53 € 826 €
056
B.IV.1
Peniaze
694€ 321€ 33€ 376€ 675€ 53€ 826€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 299€ 10 386€ 21 901€ -6 168€ -1 167€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 149 € 1 992 € 1 065 € 1 099 € 329 € 1 407 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 407€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 149€ 1 992€ 1 065€ 1 099€ 329€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
159 233 € 161 645 € 208 414 € 236 510 € 185 171 € 251 389 € 291 321 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
52 231 € 49 766 € 41 818 € 38 553 € 55 682 € 55 625 € 55 946 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
471 € 398 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
471€ 398€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
20 288 € 11 421 € 8 555 € 1 840 € 25 625 € 25 947 € 37 228 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
32 957€ 24 090€ 21 225€ 14 510€ 38 295€ 38 295€ 38 295€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 669€ -12 669€ -12 670€ -12 670€ -12 670€ -12 348€ -1 067€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 472 € 7 947 € 3 263 € 6 713 € 57 € -322 € -11 282 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
107 002 € 111 879 € 166 596 € 197 957 € 129 489 € 195 764 € 235 375 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 920 € 2 345 € 1 973 € 580 € 1 613 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 920€ 2 345€ 1 973€ 580€ 1 613€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 815 € 12 436 € 20 753 € 28 774 € 65 € 92 650 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
130€ 130€ 131€ 130€ 65€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 685€ 12 306€ 20 622€ 28 644€ 92 650€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
101 267 € 97 098 € 143 870 € 169 183 € 129 424 € 175 399 € 127 875 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 452€ 3 258€ 28 547€ 22 624€ 19 346€ 38 463€ 80 543€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
57 163€ 64 112€ 64 113€ 62 813€ 56 813€ 53 813€ 70 613€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
987€ 944€ 1 504€ 1 504€ 752€ 681€ 1 569€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
598€ 570€ 437€ 438€ 1 094€ 1 484€ 923€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
185€ 2 631€ 5 024€ 2 079€ 28€ 8 443€ -25 773€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
32 882€ 25 583€ 44 245€ 79 725€ 51 391€ 72 515€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
19 785 € 13 237 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 520€ 8 240€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
18 265€ 4 997€