Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
70 000€ 19 829€ 14 032€ 1 284€ 58 294€ 143 796€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
60 000€ 19 495€ 14 032€ 47 730€ 113 787€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
10 000 € 334 € 0 € 1 284 € 10 564 € 30 009 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
152 538 € 162 367 € 214 141 € 216 187 € 206 356 € 240 444 € 302 521 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
152 538€ 162 367€ 214 141€ 216 187€ 206 356€ 240 444€ 302 521€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
103 887 € 132 935 € 153 645 € 141 861 € 145 955 € 187 162 € 249 676 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
52 232€ 61 560€ 66 050€ 64 947€ 79 781€ 100 189€ 122 696€
10
B.2
Služby
51 655€ 71 375€ 87 595€ 76 914€ 66 174€ 86 973€ 126 980€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
58 651 € 29 432 € 60 830 € 74 326 € 61 685 € 63 846 € 82 854 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
19 306 € 18 785 € 16 456 € 14 814 € 15 473 € 26 892 € 48 157 €
13
C.1
Mzdové náklady
14 280€ 14 106€ 12 383€ 10 939€ 10 800€ 19 891€ 35 608€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 026€ 4 679€ 4 073€ 3 809€ 4 608€ 7 001€ 12 549€
16
C.4
Sociálne náklady
66€ 65€
17
D
Dane a poplatky
2 523€ 3 607€ 3 572€ 3 212€ 2 605€ 3 159€ 5 033€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 269€ 23 777€ 36 364€ 39 371€ 38 000€ 30 532€ 36 116€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
40 000€ 24 850€ 6 229€ 37 250€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 784€ 5 499€ 33 130€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 836€ 1 692€ 6 248€ 10 013€ 12 030€ 13 311€ 11 848€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 930€ 5 691€ 23 652€ 15 422€ 11 561€ 9 036€ 9 925€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 459 € 13 480 € 11 884 € 11 520 € 6 076 € 8 268 € -409 €
38
X.
Výnosové úroky
-17€
39
N
Nákladové úroky
998€ 1 809€ 3 393€ 2 605€ 3 037€ 4 010€ 2 872€
41
O
Kurzové straty
4€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
613€ 1 147€ 683€ 753€ 2 022€ 3 620€ 4 055€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
2€
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 615 € -2 973 € -4 076 € -3 359 € -5 059 € -7 630 € -6 929 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 844 € 10 507 € 7 808 € 8 161 € 1 017 € 638 € -7 338 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 372 € 2 560 € 4 545 € 1 448 € 960 € 960 € 3 944 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 372€ 2 560€ 4 545€ 1 448€ 960€ 960€ 3 944€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 472 € 7 947 € 3 263 € 6 713 € 57 € -322 € -11 282 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 844 € 10 507 € 7 808 € 8 161 € 1 017 € 638 € -7 338 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 472 € 7 947 € 3 263 € 6 713 € 57 € -322 € -11 282 €