Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.01.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
552 412 € 552 412 € 772 102 € 894 877 € 1 103 978 € 1 140 968 € 831 944 € 629 381 € 440 556 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
40 983 € 40 983 € 85 201 € 121 357 € 74 364 € 51 000 € 67 014 € 26 553 € 8 857 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
40 983 € 40 983 € 85 201 € 121 357 € 74 364 € 51 000 € 67 014 € 26 553 € 8 857 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
40 983€ 40 983€ 85 201€ 121 357€ 74 364€ 51 000€ 67 014€ 26 553€ 8 857€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
511 410 € 511 410 € 684 679 € 771 625 € 1 028 903 € 1 089 968 € 764 412 € 602 624 € 431 308 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
24 979 € 113 557 € 149 615 € 97 674 € 125 € 32 491 € 66 228 €
036
B.I.5
Tovar
24 979€ 113 557€ 149 615€ 97 674€ 125€ 32 491€ 66 228€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
508 402 € 508 402 € 650 131 € 614 558 € 870 359 € 983 514 € 685 403 € 566 586 € 360 450 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
488 247€ 488 247€ 625 342€ 581 470€ 795 980€ 958 409€ 666 914€ 541 298€ 360 450€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
155€ 155€ 4 789€ 13 088€ 54 379€ 25 105€ 18 489€ 25 288€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 008 € 3 008 € 9 569 € 43 510 € 8 929 € 8 780 € 78 884 € 3 547 € 4 630 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 008€ 3 008€ 9 569€ 43 510€ 8 929€ 8 188€ 6 829€ 1 758€ 4 478€
057
B.IV.2
Účty v bankách
592€ 72 055€ 1 789€ 152€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
19 € 19 € 2 222 € 1 895 € 711 € 518 € 204 € 391 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
19€ 19€ 2 222€ 1 895€ 711€ 518€ 204€ 391€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
552 412 € 552 412 € 772 102 € 894 877 € 1 103 978 € 1 140 968 € 831 944 € 629 381 € 440 556 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-193 405 € -193 405 € -98 793 € 2 589 € 21 158 € 163 946 € 150 595 € 56 103 € 34 939 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
113 706 € 113 706 € 113 706 € 148 707 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
113 706€ 113 706€ 113 706€ 148 707€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-312 611 € -217 999 € -151 618 € 15 658 € 158 446 € 145 095 € 50 378 € 29 939 € 21 596 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
15 658€ 158 446€ 145 095€ 50 378€ 29 939€ 21 596€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-312 611€ -217 999€ -151 618€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
0 € -94 612 € -66 381 € -167 276 € -142 788 € 13 351 € 94 717 € 21 164 € 8 343 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
740 678 € 740 678 € 856 913 € 880 776 € 1 062 181 € 963 966 € 665 871 € 562 351 € 405 093 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 409 € 7 075 € 4 556 € 3 627 € 3 995 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 409€ 7 075€ 4 556€ 3 627€ 3 995€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
39 381 € 39 381 € 48 411 € 72 501 € 34 035 € 41 777 € 63 940 € 237 € 148 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
247€ 247€ 76€ 912€ 883€ 585€ 390€ 237€ 148€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
39 134€ 39 134€ 48 335€ 71 589€ 33 152€ 41 192€ 63 550€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
316 592 € 316 592 € 407 931 € 444 716 € 762 195 € 591 570 € 546 058 € 490 166 € 315 883 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
271 051€ 271 051€ 398 876€ 436 747€ 623 938€ 500 302€ 402 739€ 406 118€ 240 123€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 711€ 2 094€ 132 442€ 82 524€ 114 590€ 60 190€ 60 190€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
854€ 854€ 1 233€ 2 038€ 1 666€ 4 181€ 1 580€ 2 463€ 2 965€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 433€ 2 311€ 2 733€ 2 513€ 1 941€ 1 494€ 1 252€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
44 687€ 44 687€ 1 874€ 1 526€ 1 416€ 2 013€ 25 208€ 11 353€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
804€ 37€ 19 901€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
384 705 € 384 705 € 394 162 € 356 484 € 261 395 € 326 992 € 51 878 € 71 948 € 89 062 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
384 705€ 384 705€ 394 162€ 356 484€ 261 395€ 326 992€ 51 878€ 71 948€ 89 062€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
5 139 € 5 139 € 13 982 € 11 512 € 20 639 € 13 056 € 15 478 € 10 927 € 524 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 139€ 5 139€ 13 982€ 11 512€ 20 639€ 13 056€ 15 478€ 10 927€ 524€