Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 783 509 € 2 927 033 € 3 724 645 € 3 536 813 € 3 724 711 € 3 727 102 € 2 753 526 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 513 790 € 2 734 559 € 3 359 485 € 3 199 312 € 3 367 342 € 3 462 506 € 2 560 629 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
269 719 € 192 474 € 365 160 € 337 501 € 357 369 € 264 596 € 192 897 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 145 € 21 918 € 14 932 € 39 026 € 115 009 € 52 252 € 23 893 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 145 € 21 918 € 14 932 € 39 026 € 115 009 € 52 252 € 23 893 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 € 0 €
07
II.3
Aktivácia
0 € 0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
73 281 € 222 212 € 326 022 € 244 399 € 266 564 € 219 112 € 144 204 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 338 € 25 983 € 21 533 € 17 513 € 16 965 € 13 244 € 13 574 €
10
B.2
Služby
61 943 € 196 229 € 304 489 € 226 886 € 249 599 € 205 868 € 130 630 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
199 583 € -7 820 € 54 070 € 132 128 € 205 814 € 97 736 € 72 586 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
64 523 € 99 415 € 82 502 € 59 941 € 60 800 € 52 529 € 45 729 €
13
C.1
Mzdové náklady
47 162 € 72 300 € 60 080 € 44 234 € 44 133 € 37 800 € 33 261 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
15 438 € 24 414 € 20 267 € 14 027 € 15 125 € 13 028 € 10 799 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 923 € 2 701 € 2 155 € 1 680 € 1 542 € 1 701 € 1 669 €
17
D
Dane a poplatky
2 199 € 1 302 € 1 100 € 814 € 1 273 € 1 500 € 738 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 979 € 35 687 € 27 456 € 21 179 € 15 230 € 8 766 € 12 988 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 291 € 2 460 € 3 000 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 177 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-500 € -445 € 80 615 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
547 € 109 394 € 184 405 € 2 054 € 4 604 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
154 489 € 124 264 € 178 664 € 12 300 € 1 698 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-54 446 € -156 189 € -131 862 € 39 948 € 134 417 € 34 941 € 13 131 €
38
X.
Výnosové úroky
2 € 3 € 1 € 4 €
39
N
Nákladové úroky
8 023 € 6 058 € 4 916 € 1 830 € 885 € 2 467 € 2 199 €
40
XI.
Kurzové zisky
1 € 1 €
41
O
Kurzové straty
1 € 12 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
233 € 126 € 708 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 643 € 2 149 € 3 131 € 5 436 € 9 060 € 5 116 € 1 167 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-10 667 € -8 207 € -8 046 € -7 263 € -9 721 € -7 456 € -2 654 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-65 113 € -164 396 € -139 908 € 32 685 € 124 696 € 27 485 € 10 477 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 268 € 2 880 € 2 880 € 19 334 € 29 979 € 6 321 € 2 134 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 268 € 2 880 € 2 880 € 19 334 € 29 979 € 6 321 € 2 134 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-66 381 € -167 276 € -142 788 € 13 351 € 94 717 € 21 164 € 8 343 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-65 113 € -164 396 € -139 908 € 32 685 € 124 696 € 27 485 € 10 477 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-66 381 € -167 276 € -142 788 € 13 351 € 94 717 € 21 164 € 8 343 €