Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
651 395 € 677 481 € 623 716 € 630 912 € 650 479 € 711 113 € 691 659 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
563 332 € 600 312 € 554 247 € 577 687 € 614 407 € 651 127 € 650 467 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
563 332 € 600 312 € 554 247 € 577 687 € 614 407 € 651 127 € 650 467 €
012
A.II.1
Pozemky
556€ 556€ 196€ 196€ 196€ 196€ 196€
013
A.II.2
Stavby
497 810€ 515 662€ 525 498€ 543 150€ 560 802€ 578 454€ 605 034€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
64 966€ 84 094€ 15 273€ 34 341€ 53 409€ 72 477€ 45 237€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 280€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
86 343 € 75 020 € 67 540 € 50 887 € 34 412 € 57 968 € 39 701 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
42 210 € 29 136 € 31 509 € 9 300 € 1 800 € 5 465 € 8 682 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
42 210€ 25 280€ 31 440€ 9 300€ 1 800€ 4 800€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 856€ 4 638€ 3 882€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
69€ 827€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
44 133 € 45 884 € 36 031 € 41 587 € 32 612 € 52 503 € 31 019 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 341€ 1 668€ 7 173€ 4 466€ 370€ 810€ 70€
057
B.IV.2
Účty v bankách
39 792€ 44 216€ 28 858€ 37 121€ 32 242€ 51 693€ 30 949€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 720 € 2 149 € 1 929 € 2 338 € 1 660 € 2 018 € 1 491 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 720€ 2 149€ 1 929€ 2 338€ 1 660€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 018€ 1 491€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
651 395 € 677 481 € 623 716 € 630 912 € 650 479 € 711 113 € 691 659 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-141 334 € -126 956 € -127 740 € -159 439 € -169 579 € -183 416 € -173 960 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
501 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
501€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-132 456 € -133 240 € -164 939 € -175 079 € -188 416 € -178 961 € -139 245 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
55 960€ 55 176€ 23 477€ 13 337€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-188 416€ -188 416€ -188 416€ -188 416€ -188 416€ -178 961€ -139 245€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-14 379 € 784 € 31 699 € 10 140 € 13 837 € -9 455 € -39 715 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
792 729 € 804 437 € 751 456 € 790 351 € 820 058 € 894 529 € 865 619 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
346 746 € 354 324 € 323 558 € 323 558 € 323 559 € 383 179 € 392 407 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
346 746€ 354 324€ 323 558€ 323 558€ 323 559€ 383 179€ 392 407€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
445 983 € 450 113 € 427 898 € 466 793 € 496 499 € 511 350 € 473 212 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
419€ 2 378€ 1 126€ 521€ 508€ 2 011€ 10 183€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
437 196€ 447 196€ 421 696€ 461 696€ 493 696€ 508 196€ 462 846€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 368€ 539€ 5 076€ 4 576€ 2 295€ 1 143€ 183€
116
B.III.10
Ostatné záväzky