Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
65 334 € 56 833 € 97 833 € 68 750 € 73 000 € 71 834 € 36 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
65 334€ 56 833€ 97 833€ 68 750€ 73 000€ 71 834€ 36 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
27 222 € 29 937 € 24 706 € 18 635 € 20 012 € 23 254 € 15 474 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 197€ 11 536€ 9 031€ 6 435€ 8 265€ 7 548€ 5 149€
10
B.2
Služby
16 025€ 18 401€ 15 675€ 12 200€ 11 747€ 15 706€ 10 325€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
38 112 € 26 896 € 73 127 € 50 115 € 52 988 € 48 580 € 20 526 €
17
D
Dane a poplatky
674€ 645€ 787€ 485€ 448€ 463€ 654€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
38 780€ 37 350€ 36 720€ 36 720€ 36 720€ 59 510€ 44 016€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20 913€ 26 667€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 370€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 730€ 3 790€ 180€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 004€ 446€ 558€ 20€ 2 845€ 2 177€ 2€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 062€ 4 999€ 3 215€ 1 710€ 3 286€ 2 231€ 1 192€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-13 130 € 1 471 € 32 783 € 11 220 € 15 379 € 3 850 € -25 334 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 1€ 3€ 4€
39
N
Nákladové úroky
1 093€ 211€ 453€ 12 213€ 14 259€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
156€ 146€ 124€ 122€ 130€ 135€ 125€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 249 € -357 € -124 € -120 € -582 € -12 345 € -14 380 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-14 379 € 1 114 € 32 659 € 11 100 € 14 797 € -8 495 € -39 714 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
330 € 960 € 960 € 960 € 960 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
330€ 960€ 960€ 960€ 960€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-14 379 € 784 € 31 699 € 10 140 € 13 837 € -9 455 € -39 715 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-14 379 € 1 114 € 32 659 € 11 100 € 14 797 € -8 495 € -39 714 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-14 379 € 784 € 31 699 € 10 140 € 13 837 € -9 455 € -39 715 €