Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
05.09.2009
31.12.2009
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 170 540 € 1 461 403 € 2 209 819 € 962 675 € 1 522 068 € 1 631 371 € 206 075 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 170 540€ 1 461 403€ 2 209 819€ 962 675€ 1 522 068€ 1 631 371€ 206 075€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 103 819 € 1 407 190 € 2 151 331 € 938 065 € 1 520 431 € 1 607 184 € 151 841 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
150 646€ 135 136€ 185 909€ 131 082€ 225 375€ 128 834€ 91 173€
10
B.2
Služby
953 173€ 1 272 054€ 1 965 422€ 806 983€ 1 295 056€ 1 478 350€ 60 668€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
66 721 € 54 213 € 58 488 € 24 610 € 1 637 € 24 187 € 54 234 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
19 990 € 18 605 € 9 310 € 1 624 € 1 552 € 1 689 € 938 €
13
C.1
Mzdové náklady
15 015€ 13 904€ 7 002€ 1 202€ 1 148€ 1 250€ 694€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 928€ 4 655€ 2 283€ 422€ 404€ 439€ 244€
16
C.4
Sociálne náklady
47€ 46€ 25€
17
D
Dane a poplatky
2 773€ 2 551€ 3 338€ 3 038€ 3 930€ 2 886€ 901€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 679€ 24 837€ 21 993€ 15 112€ 10 484€ 7 441€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
250€ 2 083€ 25 753€ 1€ 2 360€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
499€ 3 252€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 384€ 1 821€ 3 081€ 715€ 676€ 283€ 310€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
24 895 € 7 148 € 22 849 € 4 121 € 10 748 € 15 141 € 54 445 €
38
X.
Výnosové úroky
5€ 1€
39
N
Nákladové úroky
1 462€ 8 146€ 7 475€ 3 708€ 138€ 556€ 785€
41
O
Kurzové straty
185€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 134€ 3 320€ 793€ 928€ 604€ 500€ 483€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 596 € -11 466 € -8 268 € -4 636 € -737 € -1 240 € -1 268 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
20 299 € -4 318 € 14 581 € -515 € 10 011 € 13 901 € 53 177 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
20 299 € -4 318 € 14 581 € -515 € 10 011 € 13 901 € 53 177 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
20 299 € -4 318 € 14 581 € -515 € 10 011 € 13 901 € 53 177 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
20 299 € -4 318 € 14 581 € -515 € 10 011 € 13 901 € 53 177 €