Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
-
-
24.09.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 165€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 165 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
130 944 € 104 232 € 252 426 € 87 133 € 191 201 € 309 634 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
130 944€ 104 232€ 252 426€ 87 133€ 191 201€ 309 634€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
27 559 € 82 202 € 208 655 € 57 918 € 73 381 € 195 002 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 220€ 11 684€ 162 164€ 4 572€ 3 984€ 8 828€
10
B.2
Služby
20 339€ 70 518€ 46 491€ 53 346€ 69 397€ 186 174€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
103 385 € 22 030 € 48 936 € 29 215 € 117 820 € 114 632 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 749 € 2 457 € 22 769 € 1 036 € 886 € 10 949 €
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
582€ 662€ 1 485€ 437€ 50€ 155€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 635€ 13 302€ 2 316€ 1 839€ 2 758€ 4 411€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 333€ 201 500€ -7 352€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 709€ 133 918€ -7 352€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 005€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
77€ 28 815€ 61€ 816€ 1 027€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
48 171 € 44 376 € 22 305 € 25 087 € 113 099 € 99 117 €
38
X.
Výnosové úroky
4€ 9€ 11€ 3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 355€ 2 417€ 2 437€ 49€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 355 € -2 417 € -2 433 € 9 € 11 € -46 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
46 816 € 41 959 € 19 872 € 25 096 € 113 110 € 99 071 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 332 € 8 811 € 4 372 € 5 522 € 24 936 € 22 786 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 332€ 8 811€ 4 372€ 5 522€ 24 936€ 22 786€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
36 484 € 33 148 € 15 500 € 19 574 € 88 174 € 76 285 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
46 816 € 41 959 € 19 872 € 25 096 € 113 110 € 99 071 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
36 484 € 33 148 € 15 500 € 19 574 € 88 174 € 76 285 €