Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 571 625 € 5 844 224 € 9 277 653 € 9 295 560 € 6 083 896 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
121 963 € 159 440 € 119 217 € 8 301 € 18 669 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
121 963 € 159 440 € 119 217 € 8 301 € 18 669 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
121 963 € 159 440 € 1 500 € 8 301 € 18 669 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
117 717 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 436 587 € 4 225 193 € 7 275 324 € 6 794 529 € 5 891 002 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
962 619 € 759 739 € 808 051 € 88 405 € 167 233 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
962 619 € 759 739 € 808 051 € 88 405 € 167 233 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
10 465 € 10 465 € 10 465 € 10 465 € 10 465 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 465 € 10 465 € 10 465 € 10 465 € 10 465 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 500 291 € 1 755 643 € 5 245 363 € 5 955 474 € 4 132 842 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 034 130 € 1 577 257 € 5 160 363 € 5 643 817 € 4 018 156 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
57 391 € 311 649 € 65 686 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
466 161 € 120 995 € 85 000 € 8 € 49 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 963 212 € 1 699 346 € 1 211 445 € 740 185 € 1 580 462 €
056
B.IV.1
Peniaze
297 € 1 327 € 4 000 € 770 € 179 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 962 915 € 1 698 019 € 1 207 445 € 739 415 € 1 580 283 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 013 075 € 1 459 591 € 1 883 112 € 2 492 730 € 174 225 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
409 190 € 863 878 € 1 281 370 € 79 825 € 67 008 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
602 843 € 594 406 € 601 654 € 2 411 338 € 57 565 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 042 € 1 307 € 88 € 1 567 € 49 652 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 571 625 € 5 844 224 € 9 277 653 € 9 295 560 € 6 083 896 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 900 141 € 910 063 € 1 112 368 € 1 021 138 € 407 164 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
878 063 € 88 709 € 377 164 € 216 743 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
878 063 € 88 709 € 377 164 € 216 743 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
992 078 € 791 354 € 1 082 368 € 613 974 € 160 421 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 874 225 € 3 948 806 € 7 007 949 € 8 215 427 € 5 567 316 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
74 479 € 49 065 € 31 371 € 69 934 € 58 424 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
69 779 € 44 465 € 26 121 € 65 122 € 58 424 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 700 € 4 600 € 5 250 € 4 812 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
511 619 € 979 211 € 1 408 156 € 4 487 € 3 163 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
506 031 € 973 137 € 1 401 313 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 588 € 6 074 € 6 843 € 4 487 € 3 163 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 288 127 € 2 920 182 € 5 568 393 € 8 141 006 € 5 505 729 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 631 165 € 2 203 582 € 4 394 345 € 7 280 648 € 4 801 096 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
319 290 € 422 015 € 569 133 € 523 253 € 508 003 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
100 158 € 123 298 € 40 212 € 34 943 € 31 059 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
237 514 € 171 287 € 564 703 € 302 162 € 165 571 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
348 € 29 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
348 € 29 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
797 259 € 985 355 € 1 157 336 € 58 995 € 109 416 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 092 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
246 654 € 542 281 € 777 652 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
550 605 € 443 074 € 379 684 € 58 995 € 108 324 €