Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INGPAT s. r. o. [zrušená]

2010
01.01.2010
31.12.2010
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
28,4 %
Návratnosť aktív (ROA)
26,7 %
Zisková marža
0,1 %
Hrubá marža
0,1 %
Celková zadlženosť
5,9 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Čistý cash flow
Čistý dlh
Marže
Hrubá marža
EBITDA marža
Prevádzková marža
Zisková marža
Marža účtovného cash flow
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
Záväzky/EBITDA
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
Finančná páka
Ukazovatele likvidity
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Návratnosť investovaného kapitálu
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
Obrat aktív
Obrat zásob
Doba obratu zásob
Ďalšie ukazovatele
Prirážka
Finančná efektívnosť tržieb
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
Stupeň oddlženia
Miera zadlženosti vlastného imania
Altmanovo Z-skóre