Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INGPAT s. r. o. [zrušená]

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 37K/24/2019 [ukončené]
 • Spisová značka 37K/24/2019
 • Prvý a posledný záznam 24.4.2019 - 14.2.2020
 • Detekcia ukončenia: dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
14.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
25.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.7.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
24.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
17.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
Konkurzné konanie č. 3K/38/2014 [ukončené]
 • Spisová značka 3K/38/2014
 • Prvý a posledný záznam 13.8.2014 - 11.2.2020
 • Detekcia ukončenia: 12.10.2019dátumom zrušenia firmy

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
11.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
11.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
10.9.2019
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
28.8.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
27.8.2019
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Peter Zvara Bratislava Bratislavský
23.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
31.7.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.7.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
2.7.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
24.6.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Peter Zvara Bratislava Bratislavský
6.7.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
17.2.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Peter Zvara Bratislava Bratislavský
13.1.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.12.2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
3.12.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
27.11.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
19.11.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
18.11.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
10.11.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
7.11.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
31.10.2014
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
31.10.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
31.10.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
9.10.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
12.9.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
12.9.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
8.9.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
25.8.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský