Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
176 735 € 2 145 € 2 821 € 3 658 € 4 529 € 5 109 € 5 170 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
747 € 747 € 747 € 747 € 747 € 747 € 747 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
747 € 747 € 747 € 747 € 747 € 747 € 747 €
012
A.II.1
Pozemky
747€ 747€ 747€ 747€
013
A.II.2
Stavby
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
747€ 747€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
747€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
175 988 € 1 398 € 2 074 € 2 911 € 3 782 € 4 362 € 4 423 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
174 756 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 232 € 1 398 € 2 074 € 2 911 € 3 782 € 4 362 € 4 423 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 232€ 1 398€ 2 074€ 2 911€ 3 782€ 732€ 732€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 691€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
3 630€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
176 735 € 2 145 € 2 821 € 3 658 € 4 529 € 5 109 € 5 170 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
614 € 970 € 1 471 € 2 308 € 3 179 € 3 999 € 4 540 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 030 € -3 529 € -2 692 € -1 821 € -1 001 € -460 € -402 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-402€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-356 € -501 € -837 € -871 € -820 € -541 € -58 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
176 121 € 1 175 € 1 350 € 1 350 € 1 350 € 1 110 € 630 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
240 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
240€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
176 121 € 1 175 € 1 350 € 1 350 € 1 110 € 1 110 € 630 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
750€ 575€ 270€ 270€ 30€ 630€ 30€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
600€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
175 371€ 600€ 600€ 600€ 600€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€ 480€