Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PV Červenica, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 992 715 € 1 595 607 € 1 577 347 € 1 923 558 € 1 900 943 € 2 075 004 € 2 289 255 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 131 689 € 1 313 116 € 1 484 895 € 1 661 167 € 1 837 442 € 2 013 830 € 2 190 105 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
112 € 112 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
112 € 112 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 131 689 € 1 313 116 € 1 484 895 € 1 661 167 € 1 837 442 € 2 013 718 € 2 189 993 €
012
A.II.1
Pozemky
1 296 € 1 296 € 1 296 € 1 296 € 1 296 € 1 297 € 1 297 €
013
A.II.2
Stavby
39 583 € 45 752 € 51 922 € 58 091 € 64 262 € 70 432 € 76 602 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 090 810 € 1 266 068 € 1 431 677 € 1 601 780 € 1 771 884 € 1 941 989 € 2 112 094 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
861 026 € 279 129 € 92 452 € 259 278 € 63 501 € 59 761 € 96 323 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
032
B.I.1
Materiál
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
773 082 € 41 000 € 41 000 € 41 000 € 41 000 € 41 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
773 082 € 41 000 € 41 000 € 41 000 € 41 000 € 41 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
43 002 € 42 963 € 30 182 € 10 483 € 5 422 € 7 287 € 46 040 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
37 710 € 49 553 € 29 671 € 10 260 € 4 226 € 5 663 € 4 079 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 292 € 417 € 511 € 223 € 1 196 € 1 624 € 961 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-7 007 € 41 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
44 942 € 195 166 € 21 270 € 207 795 € 17 079 € 11 474 € 50 283 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 269 € 1 413 € 1 412 € 1 460 € 3 178 € 3 318 € 3 345 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
43 673 € 193 753 € 19 858 € 206 335 € 13 172 € 8 156 € 46 938 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
729 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 362 € 3 113 € 1 413 € 2 827 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 362 € 3 113 € 1 413 € 2 827 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 992 715 € 1 595 607 € 1 577 347 € 1 923 558 € 1 900 943 € 2 075 004 € 2 289 255 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
131 609 € -866 411 € -768 826 € -665 191 € -619 493 € -380 600 € -245 782 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 020 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 020 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-871 410 € -773 826 € -670 191 € -624 493 € -385 600 € -250 782 € -117 126 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-871 410 € -773 826 € -670 191 € -624 493 € -385 600 € -250 782 € -117 126 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-21 981 € -97 585 € -103 635 € -45 698 € -238 893 € -134 818 € -133 656 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 861 106 € 2 462 018 € 2 346 173 € 2 588 749 € 2 520 436 € 2 455 604 € 2 535 037 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
864 197 € 2 446 986 € 2 303 974 € 2 585 010 € 2 510 281 € 2 449 148 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
864 197 € 2 446 986 € 2 303 974 € 2 585 010 € 2 510 281 € 2 449 148 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
15 909 € 15 032 € 42 199 € 3 739 € 10 155 € 6 456 € 2 535 037 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 833 € 14 859 € 41 239 € 2 779 € 9 195 € 5 496 € 3 020 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
160 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 076 € 960 € 960 € 960 € 960 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
173 € 2 531 857 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
981 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
981 000 €