Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PV Tušice II., s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 245 794 € 1 240 535 € 1 496 853 € 1 478 837 € 1 959 592 € 1 862 244 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
939 076 € 1 060 689 € 1 186 716 € 1 312 748 € 1 438 780 € 1 564 814 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
939 076 € 1 060 689 € 1 186 716 € 1 312 748 € 1 438 780 € 1 564 814 €
013
A.II.2
Stavby
30 006 € 34 051 € 38 098 € 42 144 € 46 190 € 50 238 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
909 070 € 1 026 638 € 1 148 618 € 1 270 604 € 1 392 590 € 1 514 576 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
304 044 € 179 846 € 307 661 € 164 973 € 519 696 € 296 314 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
032
B.I.1
Materiál
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
145 271 € 145 271 € 145 253 € 145 254 € 145 253 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
145 271 € 145 271 € 145 253 € 145 254 € 145 253 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
32 393 € 23 326 € 7 589 € 8 168 € 20 705 € 146 739 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
31 833 € 21 038 € 7 021 € 3 562 € 4 225 € 4 541 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
560 € 2 288 € 568 € 4 606 € 16 480 € 12 445 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
129 753 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
126 380 € 11 249 € 154 819 € 11 551 € 353 738 € 149 575 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 351 € 3 402 € 3 451 € 3 492 € 3 659 € 3 824 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
123 029 € 7 847 € 151 368 € 7 438 € 350 079 € 145 751 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
621 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 674 € 2 476 € 1 116 € 1 116 € 1 116 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 674 € 2 476 € 1 116 € 1 116 € 1 116 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 245 794 € 1 240 535 € 1 496 853 € 1 478 837 € 1 959 592 € 1 862 244 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-755 611 € -673 546 € -573 955 € -564 204 € -365 231 € -250 122 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-678 546 € -578 955 € -569 204 € -370 230 € -255 122 € -209 940 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-678 546 € -578 955 € -569 204 € -370 230 € -255 122 € -209 940 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-82 065 € -99 591 € -9 751 € -198 974 € -115 109 € -45 182 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 001 405 € 1 914 081 € 2 070 808 € 2 043 041 € 2 324 823 € 2 112 366 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 982 633 € 1 867 889 € 2 067 144 € 2 035 660 € 1 696 611 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 982 633 € 1 867 889 € 2 067 144 € 2 035 660 € 1 696 611 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
18 772 € 46 192 € 3 664 € 7 381 € 105 637 € 1 544 291 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
15 933 € 45 172 € 2 644 € 6 421 € 104 677 € 1 609 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
70 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
398 € 960 € 960 € 960 € 960 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 441 € 60 € 60 € 1 542 612 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
522 575 € 568 075 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
522 575 € 568 075 €