Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kontentino s. r. o.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 121 651€ 1 680 448€ 1 278 032€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 175 855 € 1 766 876 € 1 278 032 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 121 651€ 1 680 448€ 1 241 079€
07
V.
Aktivácia
34 996€ 73 163€ 35 925€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
100€ 13 065€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 108€ 200€ 1 028€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 134 633 € 1 505 663 € 953 629 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
20 321€ 32 450€ 16 317€
14
D.
Služby
1 692 251€ 1 199 998€ 714 766€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
370 784 € 236 132 € 201 854 €
16
E.1.
Mzdové náklady
268 907€ 171 824€ 148 164€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
93 647€ 58 871€ 49 852€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 230€ 5 437€ 3 838€
20
F.
Dane a poplatky
50€ 232€ 133€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 965€ 18 134€ 13 091€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 965€ 18 134€ 13 091€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 469€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 953€ 1 657€ 176€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 309€ 11 591€ 7 292€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
41 222 € 261 213 € 324 403 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
444 075 € 521 163 € 545 921 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 540 € 3 € 87 €
42
XII.
Kurzové zisky
63€ 3€ 87€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 477€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
57 267 € 39 470 € 33 449 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 472 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
4 472€
52
O.
Kurzové straty
4 392€ 2 320€ 6 309€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
48 403€ 37 150€ 27 140€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-52 727 € -39 467 € -33 362 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-11 505 € 221 746 € 291 041 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
17 837 € 26 031 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
17 837€ 26 031€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-11 505 € 203 909 € 265 010 €