Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kontentino s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 278 032 € 821 912 € 405 689 € 79 960 € 50 021 € 12 681 € 4 872 € 14 067 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 241 079€ 818 566€ 405 608€ 79 892€ 50 021€ 12 681€ 4 872€ 14 067€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
35 925€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 028€ 3 346€ 81€ 68€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
953 629 € 642 028 € 365 677 € 77 318 € 39 456 € 9 845 € 3 651 € 3 163 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
16 317€ 42 634€ 8 842€ 89€
11
C.
Služby
714 766€ 474 510€ 349 282€ 69 133€ 31 360€ 9 845€ 3 551€ 3 163€
12
D.
Osobné náklady
201 854€ 102 028€ 2 306€
13
E.
Dane a poplatky
133€ 324€ 23€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 091€ 10 855€ 4 907€ 8 095€ 8 095€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
176€ 218€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 292€ 11 459€ 317€ 1€ 1€ 100€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
324 403 € 179 884 € 40 012 € 2 642 € 10 565 € 2 836 € 1 221 € 10 904 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
545 921 € 301 422 € 47 484 € 10 670 € 18 661 € 2 836 € 1 321 € 10 904 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
87 € 5 € 1 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
87€ 5€ 1€ 1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
33 449 € 20 244 € 8 473 € 387 € 180 € 72 € 71 € 71 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
6 309€ 942€ 423€ 20€ 3€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
27 140€ 19 302€ 8 050€ 367€ 177€ 72€ 71€ 71€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-33 362 € -20 239 € -8 472 € -387 € -179 € -72 € -71 € -71 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
291 041 € 159 645 € 31 540 € 2 255 € 10 386 € 2 764 € 1 150 € 10 833 €
36
P.
Daň z príjmov
26 031€ 15 666€ 2 729€ 960€ 2 472€ 480€ 480€ 2 492€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
265 010 € 143 979 € 28 811 € 1 295 € 7 914 € 2 284 € 670 € 8 341 €