Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RIDER TRADING s.r.o. „v likvidácii“ [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.10.2018
31.05.2019
01.01.2018
31.10.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 128 € 2 315 € 40 208 € 48 841 € 39 610 € 42 928 € 56 138 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 156 € 13 762 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 156 € 13 762 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 156€ 13 762€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 128 € 2 315 € 40 208 € 48 841 € 39 610 € 36 772 € 41 778 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
18 711 € 18 711 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
18 711€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
36 854 € 36 873 € 36 687 € 14 665 € 14 500 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
36 568€ 36 568€ 36 417€ 14 015€ 14 379€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
13€ 26€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
121€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
286€ 305€ 257€ 624€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 128 € 2 315 € 3 354 € 11 968 € 2 923 € 3 396 € 8 567 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 128€ 2 315€ 3 354€ 11 968€ 2 923€ 3 396€ 172€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 395€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
598 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
598€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 128 € 2 315 € 40 208 € 48 841 € 39 610 € 42 928 € 56 138 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-478 € -251 € -25 513 € -21 738 € -11 951 € -31 572 € -23 432 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
34 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-34 251 € -26 919 € -55 738 € -45 952 € -65 572 € -57 431 € -62 572 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 625€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-68 197€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-227 € -7 332 € -3 775 € -9 786 € 19 621 € -8 141 € 5 140 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 606 € 2 566 € 65 721 € 70 579 € 51 561 € 74 500 € 79 570 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 606 € 2 566 € 65 721 € 70 579 € 51 561 € 74 500 € 79 570 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 606€ 1 496€ 24 177€ 28 912€ 27 860€ 53 893€ 57 898€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
39 595€ 39 595€ 21 594€ 18 324€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 218€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
854€ 977€ 977€ 977€ 600€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
378€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 070€ 1 095€ 1 095€ 1 130€ 1 306€ 424€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
52€