Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RIDER TRADING s.r.o. „v likvidácii“ [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.10.2018
31.05.2019
01.01.2018
31.10.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
237 832€ 85 338€ 131 961€ 162 713€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
187 336€ 61 997€ 114 646€ 123 960€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
50 496 € 23 341 € 17 315 € 38 753 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
15 503 € 9 673 € 7 152 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
15 503€ 9 673€ 7 152€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
360 € 1 420 € 1 583 € 47 981 € 9 234 € 5 107 € 5 609 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10
B.2
Služby
360€ 1 420€ 1 583€ 47 981€ 9 234€ 5 107€ 5 609€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-360 € 14 083 € 8 090 € 2 515 € 21 259 € 12 208 € 33 144 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
7 775 € 11 050 € 11 050 € 11 050 € 11 050 € 11 071 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 843€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 228€
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
132€ 309€ 356€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 156€ 7 606€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
19 500€ 667€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 156€ 1 450€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 840€ 377€ 424€ 1 255€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 272€ 30€ 65€ 2 574€ 1 924€ 7 023€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-360 € -6 124 € -2 613 € -8 600 € 21 271 € -6 759 € 7 088 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
1€ 1€ 464€ 420€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 51€ 355€
41
O
Kurzové straty
3€ 2€ 161€ 310€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
136€ 138€ 198€ 223€ 228€ 313€ 1 574€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-136 € -138 € -202 € -226 € -690 € -422 € -1 948 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-496 € -6 262 € -2 815 € -8 826 € 20 581 € -7 181 € 5 140 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-269 € 1 070 € 960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
-269€ 1 070€ 960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-227 € -7 332 € -3 775 € -9 786 € 19 621 € -8 141 € 5 140 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-496 € -6 262 € -2 815 € -8 826 € 20 581 € -7 181 € 5 140 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-227 € -7 332 € -3 775 € -9 786 € 19 621 € -8 141 € 5 140 €