Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RIDER TRADING s.r.o. „v likvidácii“ [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.10.2018
31.05.2019
01.01.2018
31.10.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
17 343 € 10 050 € 237 832 € 112 414 € 133 883 € 162 713 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
237 832 € 85 338 € 131 961 € 162 713 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
15 503 € 9 673 € 7 152 €
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
19 500 € 667 €
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 840 € 377 € 424 € 1 255 €
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
360 € 23 467 € 12 663 € 246 432 € 91 143 € 140 642 € 155 625 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
187 336 € 61 997 € 114 646 € 123 960 €
11
C.
Služby
360 € 1 420 € 1 583 € 47 981 € 9 234 € 5 107 € 5 609 €
12
D.
Osobné náklady
7 775 € 11 050 € 11 050 € 11 050 € 11 050 € 11 071 €
13
E.
Dane a poplatky
132 € 309 € 356 €
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 156 € 7 606 €
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 156 € 1 450 €
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 272 € 30 € 65 € 2 574 € 1 924 € 7 023 €
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-360 € -6 124 € -2 613 € -8 600 € 21 271 € -6 759 € 7 088 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
-360 € 14 083 € 8 090 € 2 515 € 21 259 € 12 208 € 33 144 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
2 € 52 € 356 €
24
X.
Výnosové úroky
1 € 1 €
25
XI.
Kurzové zisky
2 € 51 € 355 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
136 € 138 € 202 € 226 € 692 € 474 € 2 304 €
31
M.
Nákladové úroky
1 € 1 € 464 € 420 €
32
N.
Kurzové straty
3 € 2 € 161 € 310 €
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
136 € 138 € 198 € 223 € 228 € 313 € 1 574 €
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-136 € -138 € -202 € -226 € -690 € -422 € -1 948 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-496 € -6 262 € -2 815 € -8 826 € 20 581 € -7 181 € 5 140 €
36
P.
Daň z príjmov
-269 € 1 070 € 960 € 960 € 960 € 960 €
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-227 € -7 332 € -3 775 € -9 786 € 19 621 € -8 141 € 5 140 €