Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OLENO s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
34 356 € 37 528 € 35 306 € 38 847 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 742 € 8 914 € 6 692 € 38 847 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
28 770 €
036
B.I.5
Tovar
28 770€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 056 € 1 056 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 056€ 1 056€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 376 € 1 416 € 21 € 8 856 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
360€ 360€ 8 848€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 056€ 1 056€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
960€ 21€ 8€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 366 € 7 498 € 5 615 € 165 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 913€ 6 914€ 5 566€ 35€
057
B.IV.2
Účty v bankách
453€ 584€ 49€ 130€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
28 614 € 28 614 € 28 614 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
28 614€ 28 614€ 28 614€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
34 356 € 37 528 € 35 306 € 38 847 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-54 371 € -55 192 € -27 749 € -27 749 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-60 250 € -32 749 € -32 749 € -32 629 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 036€ 1 036€ 1 036€ 1 156€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-61 286€ -33 785€ -33 785€ -33 785€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
879 € -27 443 € 0 € -120 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
88 727 € 92 720 € 63 055 € 66 596 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
88 727 € 89 720 € 63 055 € 66 596 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
25 690€ 25 690€ 4 392€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
63 037€ 63 037€ 63 037€ 62 186€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1€ 1€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
993€ 17€ 17€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
3 000€