Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CAR Palace s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
19.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 990 025€ 2 113 282€ 973 130€ 614 657€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 891 599€ 2 084 656€ 961 059€ 599 026€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
98 426 € 28 626 € 12 071 € 15 631 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
23 836 € 11 783 € 23 067 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
23 836€ 11 783€ 23 067€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
73 965 € 23 134 € 7 998 € 4 135 € 1 896 € 6 683 € 18 797 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
169€ 1 527€ 1 003€ 521€ 5 283€ 17 492€
10
B.2
Služby
73 965€ 22 965€ 6 471€ 3 132€ 1 375€ 1 400€ 1 305€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
24 461 € 5 492 € 4 073 € 11 496 € 21 940 € 5 100 € 4 270 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
30 € 330 € 315 € 300 €
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
17
D
Dane a poplatky
159€ 159€ 61€ 356€ 356€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 250€ 618€ 10 211€ 10 211€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
9 950€ 310€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 021€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 303€ 703€ 2 370€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
406€ 60€ 90€ -52€ 869€ 996€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
17 646 € 13 576 € 3 983 € 11 518 € 26 694 € -4 408 € -6 287 €
39
N
Nákladové úroky
457€ 558€ 294€
40
XI.
Kurzové zisky
28€ 15€ 2€ 184€ 83€
41
O
Kurzové straty
3 143€ 413€ 18€ 9€ 42€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
889€ 1 626€ 805€ 217€ 84€ 82€ 1 091€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 489 € -2 184 € -1 190 € -220 € -82 € 93 € -1 344 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
13 157 € 11 392 € 2 793 € 11 298 € 26 612 € -4 315 € -7 631 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 763 € 2 392 € 2 880 € 2 880 € 2 182 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 763€ 2 392€ 2 880€ 2 880€ 2 182€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
10 394 € 9 000 € -87 € 8 418 € 24 430 € -5 275 € -7 631 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
13 157 € 11 392 € 2 793 € 11 298 € 26 612 € -4 315 € -7 631 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
10 394 € 9 000 € -87 € 8 418 € 24 430 € -5 275 € -7 631 €