Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 046 € 19 697 € 20 193 € 19 219 € 171 351 € 174 485 € 185 966 € 212 212 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
646 € 1 121 € 2 871 € 2 828 € 155 464 € 156 967 € 160 027 € 183 800 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
646 € 1 121 € 2 871 € 2 828 € 155 464 € 156 967 € 160 027 € 183 800 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
646€ 1 121€ 2 871€ 2 828€ 3 663€ 5 166€ 8 226€ 29 836€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
5 313€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
151 801€ 151 801€ 151 801€ 148 651€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 960 € 18 496 € 17 276 € 15 849 € 15 551 € 17 113 € 23 810 € 27 230 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 108 € 17 108 € 9 843 € 13 538 € 12 475 € 10 757 € 12 809 € 12 455 €
035
B.I.1
Materiál
50€ 51€ 46€ 315€
038
B.I.4
Zvieratá
2 350€
039
B.I.5
Tovar
7 108€ 17 108€ 9 793€ 13 487€ 12 429€ 10 757€ 12 809€ 9 790€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
662 € 61 € 61 € 368 € 340 € 292 € 718 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
662 € 61 € 61 € 368 € 338 € 292 € 718 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
662€ 61€ 61€ 368€ 338€ 292€ 718€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 190 € 1 327 € 7 372 € 2 311 € 2 708 € 6 016 € 10 709 € 14 057 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 766€ 444€ 3 496€ 1 468€ 577€ 5 035€ 9 537€ 399€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 424€ 883€ 3 876€ 843€ 2 131€ 981€ 1 172€ 13 658€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
440 € 80 € 46 € 542 € 336 € 405 € 2 129 € 1 182 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
101€ 80€ 46€ 180€ 215€ 211€ 1 772€ 1 182€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
339€ 362€ 121€ 194€ 357€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 046 € 19 697 € 20 193 € 19 219 € 171 351 € 174 485 € 185 966 € 212 212 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-298 328 € -296 235 € -291 684 € -288 988 € -133 905 € -128 140 € -108 060 € -83 573 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
0 € 0 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-301 235 € -296 684 € -293 987 € -138 905 € -133 140 € -113 057 € -88 573 € -44 053 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-301 235€ -296 684€ -293 987€ -138 905€ -133 140€ -113 057€ -88 573€ -44 053€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 093 € -4 551 € -2 697 € -155 083 € -5 765 € -20 083 € -24 487 € -44 520 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
311 374 € 315 932 € 311 877 € 308 054 € 305 256 € 302 625 € 294 026 € 295 785 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
967 € 331 € 373 € 316 € 127 € 751 € 15 € 15 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
574€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
393€ 331€ 242€ 165€ 84€ 15€ 15€ 15€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
131€ 151€ 43€ 736€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
153 038 € 152 372 € 153 855 € 153 538 € 153 929 € 150 674 € 152 977 € 153 870 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 811 € 1 841 € 3 503 € 2 852 € 2 924 € 1 697 € 1 827 € 3 946 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 811€ 1 841€ 3 503€ 2 852€ 2 924€ 1 697€ 1 827€ 3 946€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
146 715€ 146 715€ 146 714€ 146 715€ 146 715€ 146 715€ 146 715€ 146 729€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
746€ 699€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
356€ 1 202€ 1 177€ 359€ 415€ 873€ 1 166€ 1 290€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 004€ 863€ 871€ 727€ 583€ 429€ 639€ 727€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 701€ 1 620€ 1 590€ 2 139€ 2 593€ 960€ 2 630€ 1 178€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
451€ 131€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
769 € 29 € 349 € 34 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
34€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
769€ 29€ 349€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
156 600€ 163 200€ 157 300€ 154 200€ 151 200€ 151 200€ 141 000€ 141 900€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
153 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
153€