Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 854 276 € 9 305 079 € 9 746 257 € 10 106 218 € 10 873 783 € 11 260 207 € 11 961 675 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 955 660 € 8 438 371 € 8 921 082 € 9 474 559 € 9 955 563 € 10 436 798 € 10 796 680 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 839 632 € 1 952 263 € 2 064 894 € 2 177 525 € 2 290 155 € 2 402 786 € 2 398 873 €
007
A.I.4
Goodwill
1 839 632€ 1 952 263€ 2 064 894€ 2 177 525€ 2 290 155€ 2 402 786€ 2 398 873€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 116 028 € 6 486 108 € 6 856 188 € 7 297 034 € 7 665 408 € 8 034 012 € 8 397 807 €
012
A.II.1
Pozemky
169 451€ 169 451€ 169 451€ 243 800€ 243 800€ 243 800€ 243 800€
013
A.II.2
Stavby
597 701€ 863 485€ 913 302€ 963 120€ 1 012 938€ 1 062 755€ 1 112 573€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 348 876€ 5 453 172€ 5 773 435€ 6 090 114€ 6 403 870€ 6 722 657€ 7 041 434€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 800€ 4 800€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
898 616 € 866 708 € 825 175 € 631 659 € 918 220 € 823 028 € 1 164 175 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 133 € 8 267 € 12 400 € 16 534 €
032
B.I.1
Materiál
4 133€ 8 267€ 12 400€ 16 534€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
102 913 € 263 960 € 58 317 € 68 675 € 35 113 € 81 733 € 81 742 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
57 262€ 47 814€ 47 649€ 58 196€ 27 313€ 68 255€ 48 379€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
36 122€ 204 986€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 529€ 11 160€ 10 668€ 10 479€ 7 800€ 13 478€ 33 363€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
795 703 € 602 748 € 766 858 € 558 851 € 874 840 € 728 895 € 1 065 899 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 759€ 1 759€ 1 759€ 1 905€ 29 405€ 29 405€ 29 405€
057
B.IV.2
Účty v bankách
793 944€ 600 989€ 765 099€ 556 946€ 845 435€ 699 490€ 1 036 494€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
381 € 820 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
381€ 820€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 854 276 € 9 305 079 € 9 746 257 € 10 106 218 € 10 873 783 € 11 260 207 € 11 961 675 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 280 819 € 1 583 384 € 478 229 € 149 213 € -101 750 € -247 472 € -385 976 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 553 384 € 448 229 € 119 213 € -131 750 € -277 472 € -299 433 € -157 391 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 852 816€ 747 661€ 418 645€ 167 682€ 21 960€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-299 432€ -299 432€ -299 432€ -299 432€ -299 432€ -299 433€ -157 391€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
697 435 € 1 105 155 € 329 016 € 250 963 € 145 722 € 21 961 € -258 585 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 573 457 € 7 721 695 € 9 268 028 € 9 957 005 € 10 975 533 € 11 507 679 € 12 347 651 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 500 € 1 000 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
500€ 1 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 298 540 € 3 023 125 € 3 576 124 € 3 710 718 € 4 908 683 € 5 058 683 € 5 058 683 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 058 683€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 298 540€ 3 023 125€ 3 576 124€ 3 710 718€ 4 908 683€ 5 058 683€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
58 125 € 68 920 € 65 065 € 68 774 € 287 499 € 33 276 € 546 969 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
56 705€ 56 027€ 19 655€ 18 960€ 53 437€ 16 495€ 39 019€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
507 947€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
42 522€ 46 887€ 231 138€ 13 859€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 420€ 12 893€ 2 888€ 2 927€ 2 924€ 2 922€ 3€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 215 792 € 4 628 650 € 5 625 839 € 6 176 513 € 5 778 351 € 6 415 220 € 6 740 999 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 300 777€ 3 813 499€ 4 628 393€ 5 430 927€ 5 765 509€ 6 400 532€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
915 015€ 815 151€ 997 446€ 745 586€ 5 778 351€ 649 711€ 340 467€