Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 779 940 € 1 765 154 € 1 810 487 € 1 789 499 € 1 791 175 € 1 695 909 € 1 725 465 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 779 940€ 1 765 154€ 1 810 487€ 1 789 499€ 1 791 175€ 1 695 909€ 1 725 465€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
299 229 € 287 517 € 290 991 € 291 303 € 290 492 € 288 055 € 278 648 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 884€ 7 491€ 7 211€ 8 574€ 8 283€ 7 414€ 30 142€
10
B.2
Služby
290 345€ 280 026€ 279 647€ 278 596€ 278 076€ 276 508€ 248 506€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 480 711 € 1 477 637 € 1 519 496 € 1 498 196 € 1 500 683 € 1 407 854 € 1 446 817 €
17
D
Dane a poplatky
6 039€ 5 999€ 1 112€ 1 065€ 1 047€ 1 720€ 407€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
482 711€ 482 711€ 482 609€ 481 378€ 481 234€ 481 226€ 887 762€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
12 906€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
74 349€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 804€ 12 787€ 12 774€ 12 774€ 12 774€ 12 799€ 13 788€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
979 157 € 976 140 € 961 558 € 1 002 979 € 1 005 628 € 912 109 € 544 860 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
38
X.
Výnosové úroky
44€ 2 121€ 3 939€ 2 063€
39
N
Nákladové úroky
258 470€ 307 088€ 628 892€ 744 433€ 858 438€ 890 134€ 802 282€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
449 279€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
314€ 291€ 770€ 4 739€ 234€ 241€ 3 194€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-258 784 € 141 900 € -629 662 € -749 128 € -856 551 € -886 436 € -803 413 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
720 373 € 1 118 040 € 331 896 € 253 851 € 149 077 € 25 673 € -258 553 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
22 938 € 12 885 € 2 880 € 2 888 € 3 355 € 3 712 € 32 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
22 938€ 12 885€ 2 880€ 2 888€ 3 355€ 3 712€ 32€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
697 435 € 1 105 155 € 329 016 € 250 963 € 145 722 € 21 961 € -258 585 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
720 373 € 1 118 040 € 331 896 € 253 851 € 149 077 € 25 673 € -258 553 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
697 435 € 1 105 155 € 329 016 € 250 963 € 145 722 € 21 961 € -258 585 €