Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 135 € 640 € 1 940 € 113 041 € 12 780 € 88 853 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 000 € 340 € 1 067 € 102 449 € 9 892 € 73 552 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
135 € 300 € 873 € 10 592 € 2 888 € 15 301 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 597 179 € 7 140 473 € 12 418 820 € 3 645 392 € 3 802 936 € 5 134 858 € 13 829 965 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 488 876 € 6 228 195 € 12 338 383 € 3 783 744 € 3 557 924 € 5 403 646 € 13 858 448 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 024 377 € 850 491 € 12 052 € -154 491 € 196 910 € -325 234 € -46 018 €
07
II.3
Aktivácia
83 926 € 61 787 € 68 385 € 16 139 € 48 102 € 56 446 € 17 535 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 288 385 € 5 811 631 € 10 111 409 € 2 762 364 € 2 973 526 € 4 076 703 € 11 739 325 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 896 831 € 5 091 038 € 8 575 982 € 1 511 296 € 1 945 923 € 3 309 280 € 10 975 183 €
10
B.2
Služby
391 554 € 720 593 € 1 535 427 € 1 251 068 € 1 027 603 € 767 423 € 764 142 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 308 929 € 1 328 842 € 2 307 711 € 883 901 € 840 002 € 1 061 043 € 2 105 941 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 215 671 € 1 246 829 € 1 302 677 € 886 151 € 766 535 € 841 962 € 870 005 €
13
C.1
Mzdové náklady
867 233 € 890 629 € 950 972 € 636 652 € 548 072 € 604 906 € 642 801 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
299 176 € 308 634 € 312 858 € 219 087 € 192 138 € 213 095 € 202 086 €
16
C.4
Sociálne náklady
49 262 € 47 566 € 38 847 € 30 412 € 26 325 € 23 961 € 25 118 €
17
D
Dane a poplatky
6 081 € 7 493 € 7 841 € 7 160 € 5 914 € 5 044 € 3 242 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
102 221 € 91 993 € 59 350 € 61 379 € 76 365 € 74 014 € 56 080 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
31 864 € 111 931 € 51 797 € 63 203 € 28 639 € 43 281 € 27 993 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21 959 € 79 554 € 32 674 € 39 198 € 23 355 € 28 996 € 23 208 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
19 829 € 16 742 € 16 742 € 174 518 € 123 289 € 129 027 € 20 601 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 622 € 4 451 € -31 933 € 212 788 € 16 801 € 452 076 € 584 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-74 842 € -44 477 € 473 647 € -65 582 € -135 153 € 350 977 € 453 985 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
51 496 € 47 090 € 434 644 € 57 068 € 25 137 € 126 380 € 707 397 €
38
X.
Výnosové úroky
37 € 25 € 26 € 94 € 799 €
39
N
Nákladové úroky
9 303 € 8 092 € 2 316 € 5 167 € 2 646 € 5 970 € 4 855 €
40
XI.
Kurzové zisky
44 € 386 € 398 € 18 € 4 602 € 2 296 € 1 725 €
41
O
Kurzové straty
1 240 € 567 € 567 € 6 290 € 336 € 311 € 423 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
37 527 € 26 970 € 51 283 € 10 351 € 4 640 € 6 568 € 17 017 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-48 026 € -35 243 € -53 731 € -21 765 € -2 994 € -10 459 € -19 771 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 470 € 11 847 € 380 913 € 35 303 € 22 143 € 115 921 € 687 626 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
118 185 € 2 884 € 2 885 € 3 149 € 263 961 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
118 185 € 2 884 € 2 885 € 3 149 € 263 961 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 470 € 11 847 € 262 728 € 32 419 € 19 258 € 112 772 € 423 665 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 470 € 11 847 € 380 913 € 35 303 € 22 143 € 115 921 € 687 626 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 470 € 11 847 € 262 728 € 32 419 € 19 258 € 112 772 € 423 665 €