Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 953 958 € 2 732 119 € 2 429 984 € 1 667 895 € 1 234 016 € 1 178 434 € 866 435 € 777 904 € 646 909 € 465 640 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 460 173 € 2 135 276 € 2 177 079 € 1 266 021 € 1 076 889 € 953 766 € 785 736 € 706 962 € 449 282 € 344 453 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 415 564 € 1 115 520 € 1 159 557 € 633 556 € 444 424 € 321 301 € 317 986 € 264 325 € 48 775 € 16 242 €
012
A.II.1
Pozemky
79 371€ 79 371€ 153 756€ 153 756€ 61 756€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
013
A.II.2
Stavby
249 016€ 256 131€ 263 245€ 270 360€ 277 475€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 884€ 12 306€ 13 258€ 12 293€ 11 793€ 12 095€ 20 252€ 29 272€ 4 874€ 6 242€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 078 293€ 767 712€ 729 298€ 197 147€ 93 400€ 299 206€ 287 734€ 225 053€ 33 901€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 044 609 € 1 019 756 € 1 017 522 € 632 465 € 632 465 € 632 465 € 467 750 € 442 637 € 400 507 € 328 211 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 044 609€ 1 019 756€ 1 017 522€ 632 465€ 632 465€ 632 465€ 467 750€ 442 637€ 400 507€ 328 211€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
492 207 € 595 335 € 251 397 € 400 366 € 155 619 € 224 668 € 80 699 € 70 942 € 197 627 € 121 187 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
98 839 € 7 226 € 2 157 € 18 401 € 4 848 € 1 742 € 4 260 € 8 144 € 7 603 € 11 266 €
035
B.I.1
Materiál
92 724€ 2 136€ 2 136€ 31€ 34€ 33€ 43€
039
B.I.5
Tovar
6 115€ 7 226€ 21€ 16 265€ 4 817€ 1 708€ 4 227€ 8 101€ 7 603€ 11 266€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
324 605 € 420 795 € 50 273 € 153 299 € 69 497 € 64 802 € 42 001 € 42 380 € 49 384 € 95 247 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
161 250 € 420 795 € 50 273 € 145 850 € 45 177 € 64 802 € 31 884 € 42 084 € 49 373 € 79 772 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
161 250€ 420 795€ 50 273€ 145 850€ 45 177€ 64 802€ 31 884€ 42 084€ 49 373€ 79 772€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
163 355€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 475€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 449€ 24 320€ 10 117€ 271€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
25€ 11€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
68 763 € 167 314 € 198 967 € 228 666 € 81 274 € 158 124 € 34 438 € 20 418 € 140 640 € 14 674 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 691€ 2 819€ 2 525€ 3 857€ 808€ 405€ 997€ 941€ 1 003€ 421€
073
B.V.2.
Účty v bankách
67 072€ 164 495€ 196 442€ 224 809€ 80 466€ 157 719€ 33 441€ 19 477€ 139 637€ 14 253€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 578 € 1 508 € 1 508 € 1 508 € 1 508 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 578€ 1 508€ 1 508€ 1 508€ 1 508€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 953 958 € 2 732 119 € 2 429 984 € 1 667 895 € 1 234 016 € 1 178 434 € 866 435 € 777 904 € 646 909 € 465 640 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 624 373 € 1 593 235 € 1 577 285 € 1 158 736 € 1 123 447 € 1 108 017 € 826 187 € 731 585 € 575 203 € 377 086 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
940 151 € 915 297 € 913 064 € 528 006 € 528 006 € 528 006 € 363 292 € 338 178 € 296 048 € 223 753 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
940 151€ 915 297€ 913 064€ 528 006€ 528 006€ 528 006€ 363 292€ 338 178€ 296 048€ 223 753€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
545 938 € 532 221 € 498 730 € 463 441 € 448 011 € 330 896 € 261 652 € 147 155 € 21 333 € -28 695 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
545 938€ 532 221€ 498 730€ 463 441€ 448 011€ 330 896€ 261 652€ 175 850€ 50 028€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-28 695€ -28 695€ -28 695€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
6 284 € 13 717 € 33 491 € 35 289 € 15 430 € 117 115 € 69 243 € 114 252 € 125 822 € 50 028 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 329 585 € 1 138 884 € 852 699 € 509 159 € 110 569 € 70 417 € 40 248 € 46 319 € 71 706 € 88 554 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
488 € 360 € 198 € 41 € -27 € 8 € 29 € 287 € 265 € 245 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
488€ 360€ 198€ 41€ -27€ 8€ 29€ 42€ 20€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
245€ 245€ 245€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
82 703 € 271 113 € 72 963 € 135 327 € 38 566 € 70 409 € 40 219 € 46 032 € 71 441 € 88 309 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
70 245 € 255 109 € 64 494 € 111 207 € 12 708 € 20 239 € 18 384 € 24 627 € 37 507 € 53 949 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
70 245€ 255 109€ 64 494€ 111 207€ 12 708€ 20 239€ 18 384€ 24 627€ 37 507€ 53 949€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
19 758€ 19 758€ 19 758€ 19 758€ 19 758€ 19 758€ 27 224€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 458€ 5 267€ 3 779€ 2 368€ 2 354€ 1 021€ 1 014€ 767€ 785€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 313€ 5 354€ 2 459€ 1 495€ 1 458€ 671€ 670€ 484€ 494€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 687€ 2 854€ 2 231€ 499€ 2 288€ 28 720€ 393€ 396€ 12 897€ 7 234€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 529€ -98€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 246 394€ 867 411€ 779 538€ 373 791€ 72 030€