Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

REKAT SK, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
672 833 € 465 950 € 265 834 € 148 831 € 176 038 € 229 653 € 145 883 € 164 431 € 181 042 € 8 634 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
92 917 € 52 649 € 17 863 € 19 922 € 12 851 € 20 701 € 17 293 € 2 025 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
92 917 € 52 649 € 17 863 € 19 922 € 12 851 € 20 701 € 17 293 € 2 025 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
15 587€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
92 917€ 37 062€ 17 863€ 19 922€ 12 851€ 20 701€ 17 293€ 2 025€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
579 916 € 413 301 € 247 971 € 128 909 € 163 187 € 208 952 € 128 590 € 162 406 € 181 042 € 8 634 €
015
B.I.
Zásoby
334 846€ 24 668€ 155 700€ 58 728€ 57 571€ 46 706€ 8 139€ 130 692€ 172 905€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
112 231 € 163 302 € 17 933 € 19 509 € 7 658 € 14 382 € 5 114 € 1 600 € 1 389 € 8 589 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
110 127€ 158 330€ 15 623€ 16 726€ 3 962€ 10 750€ 3 724€ 650€ 810€ 8 589€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 919€ 1 955€ 1 117€ 3 620€ 3 492€ 1 224€ 927€ 579€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 104€ 1 053€ 355€ 1 666€ 76€ 140€ 166€ 23€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
132 839 € 225 331 € 74 338 € 50 672 € 97 958 € 147 864 € 115 337 € 30 114 € 6 748 € 45 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
132 839€ 225 331€ 74 338€ 50 672€ 97 958€ 147 864€ 115 337€ 30 114€ 6 748€ 45€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
672 833 € 465 950 € 265 834 € 148 831 € 176 038 € 229 653 € 145 883 € 164 431 € 181 042 € 8 634 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
226 794 € 155 615 € 80 151 € 44 896 € 35 999 € 44 654 € 45 641 € 30 223 € 17 009 € 6 152 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
150 115€ 74 651€ 8 897€ 30 499€ 28 154€ 25 989€ 24 723€ 12 009€ 1 152€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
71 179 € 75 464 € 65 754 € 8 897 € 2 345 € 13 165 € 15 418 € 13 214 € 10 857 € 1 152 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
446 039 € 310 335 € 185 683 € 103 935 € 140 039 € 184 999 € 100 242 € 134 208 € 164 033 € 2 482 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
66 823€ 184€ 184€ 153€ 153€ 3 700€ 51€ 9€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
167 091 € 24 526 € 120 288 € 22 656 € 29 424 € 66 633 € 16 215 € 88 456 € 164 033 € 2 482 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
6 183€ 2 441€ 3 761€ 2 275€ 20 334€ 55 708€ 1 278€ 87 062€ 136 891€ 138€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
6 460€ 2 200€ 902€ 496€ 5 001€ 2 781€ 1 253€ 515€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 448€ 10 966€ 15 835€ 5 582€ 540€ 832€ 1 518€ 879€ 3 142€ 344€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
150 000€ 8 919€ 99 790€ 14 303€ 3 549€ 7 312€ 12 166€ 24 000€ 2 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
883€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
212 125€ 285 625€ 65 211€ 81 126€ 110 462€ 114 666€ 83 093€ 45 743€