Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

REKAT SK, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
3 745 934 € 3 501 565 € 1 512 226 € 476 970 € 520 400 € 481 830 € 507 675 € 615 930 € 299 093 € 50 098 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
3 537 351€ 3 159 535€ 1 397 500€ 371 017€ 518 692€ 477 258€ 501 258€ 615 781€ 299 093€ 50 098€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
198 115€ 341 537€ 111 852€ 104 584€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 625€ 750€ 6 417€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 468€ 493€ 249€ 619€ 1 708€ 4 572€ 149€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
3 640 320 € 3 391 497 € 1 416 154 € 451 566 € 502 627 € 451 778 € 477 817 € 592 344 € 284 845 € 48 602 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 327 817€ 3 083 177€ 1 256 184€ 296 142€ 425 739€ 396 350€ 435 204€ 573 338€ 278 753€ 47 437€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
77 403€ 37 631€ 18 628€ 15 218€ 17 705€ 13 277€ 8 918€ 7 422€ 3 934€ 103€
11
C.
Služby
149 352€ 238 363€ 121 708€ 111 162€ 18 898€ 11 157€ 11 154€ 8 477€ 1 931€ 1 062€
12
D.
Osobné náklady
47 843€ 22 589€ 8 099€ 15 878€ 29 908€ 21 381€ 10 682€ 1 919€
13
E.
Dane a poplatky
1 186€ 436€ 752€ 843€ 830€ 909€ 767€ 360€ 141€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 106€ 7 688€ 7 313€ 7 795€ 7 344€ 5 992€ 4 029€ 675€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 746€ 506€ 6 417€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 613€ 1 613€ 724€ 4 528€ 1 697€ 2 712€ 646€ 153€ 86€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
105 614 € 110 068 € 96 072 € 25 404 € 17 773 € 30 052 € 29 858 € 23 586 € 14 248 € 1 496 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
180 894 € 141 901 € 112 832 € 53 079 € 56 350 € 56 474 € 45 982 € 26 544 € 14 475 € 1 496 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
10 964 € 13 204 € 11 002 € 10 932 € 13 636 € 12 177 € 9 425 € 6 230 € 250 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
9 873€ 11 452€ 9 350€ 9 921€ 11 785€ 10 544€ 7 798€ 5 311€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 091€ 1 752€ 1 652€ 1 011€ 1 851€ 1 633€ 1 627€ 919€ 250€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-10 964 € -13 204 € -11 002 € -10 932 € -13 636 € -12 177 € -9 425 € -6 230 € -249 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
94 650 € 96 864 € 85 070 € 14 472 € 4 137 € 17 875 € 20 433 € 17 356 € 13 999 € 1 496 €
36
P.
Daň z príjmov
23 471€ 21 400€ 19 316€ 5 575€ 1 792€ 4 710€ 5 015€ 4 142€ 3 142€ 344€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
71 179 € 75 464 € 65 754 € 8 897 € 2 345 € 13 165 € 15 418 € 13 214 € 10 857 € 1 152 €