Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
02.03.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 462 € 11 462 € 11 462 € 11 080 € 7 389 € 7 389 € 7 389 € 7 389 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 462 € 11 462 € 11 462 € 11 080 € 7 389 € 7 389 € 7 389 € 7 389 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
321 € 321 € 321 € 321 € 321 € 321 € 321 € 321 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
321€ 321€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
577 € 577 € 577 € 119 € 119 € 119 € 119 € 119 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
119€ 119€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
787 € 787 € 787 € 863 € 863 € 863 € 863 € 863 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
787€ 787€ 787€ 863€ 863€ 863€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
863€ 863€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
9 777 € 9 777 € 9 777 € 9 777 € 6 086 € 6 086 € 6 086 € 6 086 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 777€ 9 777€ 9 777€ 9 777€ 6 086€ 6 086€ 6 087€ 6 087€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-1€ -1€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 462 € 11 462 € 11 462 € 11 080 € 7 389 € 7 389 € 7 389 € 7 389 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-1 630 € -1 630 € -1 630 € -1 052 € -3 783 € -2 823 € -2 823 € -2 823 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 638€ 6 638€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-8 268 € -8 268 € -7 690 € -10 421 € -9 461 € -9 461 € -9 461 € -2 122 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 461€ -2 122€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-578 € 2 731 € -960 € -7 339 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
13 092 € 13 092 € 13 092 € 12 132 € 11 172 € 10 212 € 10 212 € 10 212 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 220 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
220€ 220€ 220€ 220€ 220€ 220€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
220€ 220€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
12 872 € 12 872 € 12 872 € 11 912 € 10 952 € 9 992 € 9 992 € 9 992 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 195€ 5 195€ 5 195€ 5 195€ 5 195€ 5 195€ 5 195€ 5 195€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 728€ 4 728€ 4 728€ 4 728€ 4 728€ 4 728€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3€ 3€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 946€ 2 946€ 2 946€ 1 986€ 1 026€ 66€ 66€ 66€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 728€ 4 728€