Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Markiza INC s. r. o. [zrušená]

 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 173 z roku 2011 8.9.2011
 • Úpadca Markiza INC s. r. o.
  IČO: 45412375
  956 11   Mýtna Nová Ves
 • Navrhovatelia Martynov Michail
  Pribišova 45
  84105 Bratislava
Oznam

Vec: OZNÁMENIE.

Okresný súd Nitra v konaní vedenom na tunajšom súde pod sp. zn. 29CbR/109/2011 o zrušenie spoločnosti: Markiza INC s.r.o. so sídlom 956 11 Mýtna Nová Ves 9, IČO: 45 412 375 zverejňuje oznámenie v zmysle ustanovenia § 68 ods. 10 Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov.

V zmysle citovaného ustanovenia rozhodnutie o zrušení spoločnosti môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia.

V Nitre, dňa 02.09.2011

JUDr. Zsolt Száraz

vyšší súdny úradník

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 29CbR/109/2011
 • ICS 4111218591
 • Vydal JUDr. Zsolt Száraz
 • Odoslal Monika Ráceková

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Výmaz 14.2.2012

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
8.9.2011
Rozhodnutie Zrušenie Bratislava Bratislavský