Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Techtonic, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
-850 € 391 969 € 161 009 € 111 937 € 183 752 € 38 055 € 3 898 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 000€ 62 852€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
-850€ 385 969€ 153 750€ 111 937€ 120 900€ 38 055€ 3 879€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
5 000€ 7 259€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
2 294 € 397 351 € 159 892 € 86 000 € 182 327 € 18 813 € 60 € 13 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
59 536€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
341€ 74 337€ 65 778€ 9 827€ 38€ 352€
11
C.
Služby
1 836€ 308 934€ 86 845€ 56 335€ 122 753€ 18 303€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
2€ 485€ 459€ 171€ 158€ 13€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 573€ 4 988€ 3 326€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 064€ 15 788€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
115€ 1 958€ 1 822€ 553€ 60€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-3 144 € -5 382 € 1 117 € 25 937 € 1 425 € 19 242 € 3 838 € -13 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-3 027 € 3 698 € 1 127 € 45 775 € 1 425 € 19 400 € 3 879 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 007 € 1 487 € 582 € 137 € 62 € 61 € 60 € 60 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
478€ 694€ 122€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
529€ 793€ 460€ 137€ 62€ 61€ 60€ 60€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 007 € -1 487 € -582 € -137 € -62 € -61 € -60 € -60 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-4 151 € -6 869 € 535 € 25 800 € 1 363 € 19 181 € 3 778 € -73 €
36
P.
Daň z príjmov
108€ 634€ 414€ 1 269€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-4 259 € -7 503 € 121 € 24 531 € 403 € 18 221 € 2 818 € -73 €