Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
38 324 194€ 35 672 277€ 25 477 522€ 21 108 281€ 17 718 310€ 14 401 925€ 11 284 783€ 6 693 767€ 4 835 668€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
38 455 524 € 35 677 026 € 25 489 268 € 21 158 180 € 17 907 188 € 14 435 253 € 11 292 786 € 6 716 033 € 4 854 404 € 3 593 351 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
38 324 194€ 35 672 277€ 25 477 522€ 21 108 281€ 17 718 310€ 14 401 925€ 11 284 783€ 6 693 767€ 4 835 668€ 3 445 963€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 000€ 860€ 1 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
131 330€ 4 749€ 9 746€ 49 899€ 188 878€ 33 328€ 8 003€ 21 406€ 17 236€ 147 388€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
38 459 412 € 32 417 271 € 25 064 736 € 21 312 608 € 17 574 539 € 14 109 905 € 10 757 955 € 6 051 038 € 4 949 135 € 3 560 796 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
96 590€ 50 336€ 53 898€ 46 185€ 49 514€ 31 322€ 15 706€ 9 579€ 12 320€ 26 145€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
35 885 933€ 30 872 758€ 23 596 896€ 20 657 524€ 17 068 850€ 13 662 863€ 10 451 311€ 5 883 868€ 4 670 077€ 3 438 358€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 095 090 € 528 648 € 496 382 € 410 911 € 352 067 € 323 341 € 214 496 € 129 433 € 117 744 € 85 026 €
16
E.1.
Mzdové náklady
795 594€ 378 745€ 355 122€ 296 215€ 254 364€ 233 785€ 156 079€ 93 371€ 84 953€ 61 447€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
269 108€ 131 639€ 124 403€ 103 000€ 89 168€ 82 178€ 53 408€ 32 872€ 29 902€ 21 636€
19
E.4.
Sociálne náklady
24 388€ 18 264€ 16 857€ 11 696€ 8 535€ 7 378€ 5 009€ 3 190€ 2 889€ 1 943€
20
F.
Dane a poplatky
19 274€ 1 741€ 9 457€ 2 957€ 1 644€ 3 166€ 365€ 918€ 3 570€ 3 253€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
903 367€ 619 292€ 350 219€ 19 819€ 13 332€ 22 938€ 8 287€ 2 708€ 3 074€ 3 075€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
903 367€ 619 292€ 350 219€ 19 819€ 13 332€ 22 938€ 8 287€ 2 708€ 3 074€ 3 075€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-57 359€ 217 084€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
516 517€ 344 496€ 340 800€ 175 212€ 89 132€ 66 275€ 67 790€ 24 532€ 142 350€ 4 939€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-3 888 € 3 259 755 € 424 532 € -154 428 € 332 649 € 325 348 € 534 831 € 664 995 € -94 731 € 32 555 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 341 671 € 4 749 183 € 1 826 728 € 404 572 € 599 946 € 707 740 € 817 766 € 800 320 € 153 271 € -18 540 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 528 € 1 181 € 65 € 36 644 € 553 € 1 611 € 5 823 € 3 284 € 2 126 € 2 488 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
4 250€ 36 000€ 2€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 220 € 1 075 € 24 € 644 € 553 € 1 611 € 5 823 € 3 282 € 2 126 € 1 199 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4 220€ 1 075€ 24€ 644€ 553€ 1 611€ 5 823€ 3 282€ 2 126€ 1 199€
42
XII.
Kurzové zisky
58€ 106€ 41€ 1 289€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
56 887 € 23 110 € 20 038 € 48 305 € 88 933 € 4 866 € 8 075 € 4 513 € 5 039 € 4 947 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
35 240€ 35 001€ 1€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
931 € 271 € 54 € 124 € 109 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
931€ 271€ 54€ 124€ 109€
52
O.
Kurzové straty
1 906€ 6 060€ 7 499€ 295€ 46€ 2 413€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 810€ 16 779€ 12 539€ 13 009€ 88 933€ 4 766€ 5 538€ 4 512€ 5 039€ 4 838€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-48 359 € -21 929 € -19 973 € -11 661 € -88 380 € -3 255 € -2 252 € -1 229 € -2 913 € -2 459 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-52 247 € 3 237 826 € 404 559 € -166 089 € 244 269 € 322 093 € 532 579 € 663 766 € -97 644 € 30 096 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-362 797 € 1 044 526 € 167 627 € -24 408 € 144 327 € 127 286 € 120 946 € 119 179 € 8 722 € 3 648 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
397 660€ 924 614€ 415 831€ 41 933€ 74 009€ 133 350€ 140 587€ 117 746€ 16 020€ 3 648€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-760 457€ 119 912€ -248 204€ -66 341€ 70 318€ -6 064€ -19 641€ 1 433€ -7 298€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
310 550 € 2 193 300 € 236 932 € -141 681 € 99 942 € 194 807 € 411 633 € 544 587 € -106 366 € 26 448 €